Za dziesięć miesięcy poznamy koncepcję Portu Centralnego w Gdańsku. – To inwestycja, która pozwoli polskiej gospodarce morskiej wejść do czołówki portów europejskich i konkurować z portami światowymi. Ekonomia jest bezwzględna – powiedział Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

22 maja br. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA podpisał umowę z konsorcjum, które wygrało przetarg na opracowanie koncepcji Portu Centralnego. Tworzą je dwie firmy: Projmors Biuro Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. oraz Mosty Gdańsk Sp. z o.o. Konsorcjum za niespełna rok ma przedstawić projekt. Znajdą się w nim szczegóły dotyczące m.in. ostatecznego kształtu Portu Centralnego, przeznaczenia poszczególnych terminali oraz sposobu finansowania inwestycji – poinformował w komunikacie Port Gdańsk.

Koncepcja ma także zawierać pogłębione analizy rynkowego popytu na morski transport towarów oraz przewozy pasażerskie. Wybrane przez Port Gdańsk firmy przygotują również prognozę trendów w transporcie morskim do 2050 r.

Zobacz też: Adam Meller: zamierzamy pobić kolejny rekord.

– Port Centralny to flagowa inwestycja w Porcie Gdańsk. To inwestycja, która pozwoli polskiej gospodarce morskiej wejść do czołówki portów europejskich i konkurować z portami światowymi. Ekonomia jest bezwzględna: powstają coraz większe jednostki, które jednorazowo przewożą więcej towarów. Musimy mieć atrakcyjną infrastrukturę głębokowodną, dzięki której Port Gdańsk będzie portem pierwszego wyboru dla wielu rynków. Cieszę się, że prace nad realizacją tego projektu nabierają tempa – powiedział prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke.

Konsorcjum odpowiedzialne za opracowanie koncepcji Portu Centralnego zajmie się także inwentaryzacją już istniejącej infrastruktury oraz tej, która powstanie w ramach obecnie prowadzonych inwestycji. Ma to pomóc w zaplanowaniu modernizacji lub stworzeniu nowych elementów infrastruktury. Chodzi o to, żeby Port Centralny był w stanie zaspokoić popyt na transport morski.

Zobacz też: Port Gdańsk może być największym portem przeładunkowym na Bałtyku. Rekordowe inwestycje.

Port Centralny zajmie powierzchnię ok. 500 ha. Będzie tam kilka terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. masowy, drobnicowy, pasażerski czy terminal dla ładunków ro-ro. Inwestycja ma zostać zrealizowana w formie partnerstwa publiczno-prywatnego i zakłada stopniowe powstawanie kolejnych terminali w zależności od potrzeb prywatnych operatorów.

Źródło: ZMPG.