Zarząd Morskiego Portu Gdynia w celu zwiększenia możliwości przeładunkowych Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP) zdecydował się na realizację trzech odrębnych zadań inwestycyjnych w tym rejonie Portu Gdynia.

Pierwsza z inwestycji obejmuje wymianę urządzeń cumowniczo-odbojowych na Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych. Druga to modernizacja SPPP w zakresie przebudowy stałej instalacji gaśniczej oraz instalacji przeładunku paliw z instalacjami przynależnymi. Trzecia wreszcie zakłada wyposażenie SPPP w drugie ramie przeładunkowe.

Dwa z tych zadań zostały już zrealizowane. 14 maja 2019 roku zakończono wymianę urządzeń cumowniczo-odbojowych (koszt całkowity około 1,3 mln zł).

7 sierpnia 2019 roku łączono do eksploatacji przebudowaną instalację gaśniczą na SPPP.W ramach tej inwestycji wymieniono pompy główne w budynku pompowni p.poż., działka wodno-pianowe na monitorach gaśniczych; pompowy system podawania środka pianotwórczego, a system sterowania działek wodno-pianowych wymieniono z hydraulicznego na elektryczny.  Wykonano też niezbędne orurowanie i armaturę instalacji technologicznych.

Dodatkowo zamontowano system kamer termowizyjnych, monitorujących proces przeładunku paliw płynnych pod kątem zagrożeń pożarowych, system monitorujący i sterujący pracą całego systemu gaśniczego oraz w sterowni budynku pompowni p.poż. pełną wizualizację pracy systemu gaśniczego.

„Z uwagi na fakt, że prace przeładunkowe na SPPP odbywają się w warunkach podwyższonego ryzyka wybuchu i pożaru, celem zapewnienia ciągłości prac przeładunkowych, każdorazowo konieczne było zapewnienie asysty statku pożarniczego. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą około 8,6 mln zł” – powiedział wiceprezes ZMPG Grzegorz Dyrmo.

Modernizowane Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia połączone jest bezpośrednio z rozbudowywaną bazą paliw w Dębogórzu, należącą do Grupy Kapitałowej PERN.

PERN ogłosił przetarg na budowę dwóch zbiorników oraz infrastruktury im towarzyszącej. Będą w nich magazynowane produkty naftowe. Każdy zbiornik ma mieć  pojemność 32 tys. metrów sześciennych.

„Potwierdzeniem zasadności podjętych inwestycji na SPPP są inwestycje realizowane przez PERN w zakresie posiadanej przez nich bazy magazynowej. Mając na uwadze komplementarność działalności PERN i ZMPG, w obszarze przeładunku i magazynowania paliw płynnych, Port Gdynia musi podejmować wysiłek, mający na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych SPPP. Dopełnieniem całości naszych działań w tym zakresie będzie przewidywana na koniec roku dostawa i uruchomienie drugiego nalewaka”  – dodał wiceprezes Dyrmo.

W ramach realizacji przebudowy stałej instalacji gaśniczej na Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych na falochronie zwiększono zasięg podawania mieszaniny wodno-pianowej do 70 m. Zwiększenie skutecznego zasięgu nowo pobudowanej instalacji p.poż. ma bezpośredni wpływ na możliwość obsługi większych jednostek.

Podpis   ER