Za te pieniądze zostanie zrealizowany szereg inwestycji, które zwiększa atrakcyjność Portu Morskiego w Ustce. – To ogromna szansa dla tego portu. Ustka może stać się dominującym portem rybackim, ale też handlowym na Środkowym Wybrzeżu – powiedział szef resortu gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

Umowa warta blisko 190 mln zł została podpisana 22 maja. Inwestycja będzie realizowana w ramach unijnego programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zobacz też: Jest umowa na koncepcję Portu Centralnego w Gdańsku.

Pierwszy etap przebudowy Portu Ustka będzie dotyczył zaprojektowania i budowy nowego falochronu zachodniego wraz z nabrzeżem przeładunkowym ostroga tłumiącą falowanie oraz nabrzeżem cumowniczym. Ponadto nabrzeża zostaną uzbrojono w instalacje sanitarne, punkty poboru wody, sieć energetyczną i kanalizacje. Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podkreśla, że zakres prac związany z realizacją całej operacji zapewnia całkowitą komplementarność z istniejąca infrastrukturą orz wyposażeniem Portu Ustka.

Zobacz też: Port Gdańsk może być największym portem przeładunkowym na Bałtyku. Rekordowe inwestycje.

Inwestycja w Porcie Ustka ma zostać sfinalizowana do 2023 r.

Źródło: MGMiŻŚ