Armator Samskip wprowadza cotygodniowe połączenie między Gdańskiem a portami Danii i  Norwegii.  Tym samym na Nabrzeżu Szczecińskim w Porcie Gdańsk pojawiła się nowa regularna linia kontenerowa.

Liderami wzrostów są towary z grupy inne masowe, które zwiększyły obsługę o 14,5 procent, zboże zanotowało wzrost o 7,7 procent oraz po 5,8 procent więcej  w porównaniu do ubiegłego roku  – ropa i węgiel.

Bilans ujemny po siedmiu miesiącach notują ruda, kontenery (przy czym w lipcu duży wzrost o blisko 17 procent) oraz drobnica.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oczekuje, że dynamika wzrostu w dalszej części roku będzie większa aniżeli dotychczas.

„Widać to już po wynikach  lipiec br. do lipca ub. roku, gdzie zboże notuje blisko 64 procentowy wzrost, czy też węgiel o 53 procent w górę oraz kontenery na plusie o prawie 17 procent” – napisano w komunikacie.

Szczecin i Świnoujście tworzą uniwersalny kompleks portowy, w którym w 2018 roku ładunki drobnicowe stanowiły 47 proc., masowe stałe 39 proc., zaś masowe płynne 14 proc.

Miniony rok zespół portów Szczecin-Świnoujście zakończył rekordowym wynikiem 29 mln ton obsłużonych towarów. Oznacza to wzrost o 12,5 procent wobec 2017 roku.

Zarząd Portów prognozuje, że tendencja wzrostowa powinna utrzymać się w br. roku, osiągając na koniec roku wartość w okolicach 30 mln ton obsłużonych towarów.

„Należy jednak pamiętać, że rynek bywa kapryśny i mogą na nim wystąpić czynniki, na które ani zarząd, ani spółki przeładunkowe nie mają wpływu, a które z kolei przekładają się na wielkość obsługiwanej masy towarowej” – napisano w komunikacie.

Zarządu Portu, jak i spółki portowe podejmują szereg działań ukierunkowanych na pozyskanie dodatkowych towarów. Temu celowi służą zaplanowane inwestycje w infrastrukturę portową.

Plan inwestycyjny zarządu zakłada wydatkowanie w portach w Szczecinie i Świnoujściu, w ramach obecnej perspektywy unijnej 2014-2020 kwoty prawie 1,5 mld złotych. Kluczowe będą modernizacje nabrzeży w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego, których parametry techniczne dostosowane zostaną do nowej głębokości toru wodnego Świnoujście-Szczecin tj. 12,5 m.

W portach Szczecin i Świnoujście będzie rozbudowywana i modernizowana infrastruktura portowa. W Świnoujściu rozbudowywany będzie terminal promowy w kierunku obsługi transportu intermodalnego oraz powstanie nowy parking dla 300 ciężarówek. Z kolei w gazoporcie pojawi się nowe stanowisko do redystrybucji LNG.

 

„Należy również uwzględnić inwestycje innych podmiotów w infrastrukturę dostępową do portów, tj. pogłębienie i modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m, rozbudowa trasy S3, modernizacja szlaków kolejowych oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej” – napisano w komunikacie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

„Wszystkie te działania mają przynieść zwiększenie konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Efektem tego będzie rosnący rokrocznie wolumen obsługiwanej masy towarowej” – dodano.

Podpis  ER