wiis / portal stoczniowy

26 lutego odbyła się prezentacja katalogu będącego podsumowaniem projektu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) pt. „Baza przemysłowo-badawcza Marynarki Wojennej RP 2.0”. Celem projektu było m.in. opisanie zdolności krajowej bazy przemysłowo-badawczej, identyfikacja luk w krytycznych zdolnościach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych oraz określenie potrzeb importowych niezbędnych z punktu widzenia ograniczeń krajowego przemysłu

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski oraz Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego Wiceadmirał Krzysztof Jaworski. Na prezentacji katalogu pojawili się również przedstawiciele administracji państwowej, Marynarki Wojennej RP, przemysłu stoczniowego, mediów oraz niezależni eksperci. W trakcie swojego przemówienia otwierającego Minister Witkowski wskazał m.in. na to, że przez lata polskie elity polityczne nie dostrzegały wagi dostępu Rzeczypospolitej Polskiej do morza i podkreślił, że „jest to atut, z którego trzeba korzystać”.

Może Cię zainteresować:

Raport „Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym”

Raport „Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym”

26 lutego odbyła się prezentacja katalogu będącego podsumowaniem projektu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) pt. „Baza przemysłowo-badawcza Marynarki Wojennej RP 2.0”. Czytaj dalej

W pierwszej części spotkania Dyrektor Działu Analiz WIIS Antoni Pieńkos zaprezentował wnioski i rekomendacje zawarte w katalogu. Według jego twórców budowa każdej platformy pływającej (bez wyposażenia specjalistycznego) na potrzeby Marynarki Wojennej RP nie stanowi większego wyzwania dla polskiego przemysłu stoczniowego. Wyjątkiem w tym przypadku jest jedynie okręt podwodny, który ze względu na wysokie wymagania technologiczne wymaga współpracy z partnerem zagranicznym. Z punktu widzenia możliwości eksportowych, autorzy wymieniają systemy bezzałogowe jako obszar, w którym polskie podmioty mogą konkurować z zagranicznymi na rynkach światowych. Katalog WIIS wskazuje również, że największe wyzwanie w zakresie modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP stanowi zapewnienie stabilnego finansowania projektów.

Wyniki zawartych w katalogu analiz wskazują, że rodzimy przemysł wraz z krajowymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi są gotowe do samodzielnej realizacji projektów związanych z budową jednostek nawodnych takich jak okręty walki minowej, desantowe czy inne niebojowe. Budowa jednostki wielozadaniowej/uderzeniowej wymagałaby natomiast kooperacji z partnerem zagranicznym. Jako wymagający zdecydowanie głębszej współpracy z producentem zagranicznym oceniono program budowy nowych okrętów podwodnych kryptonim Orka.

Może Cię zainteresować:

Marynarka wojenna: okręt podwodny dla Polski – jeśli tak, to jaki i dlaczego?

Marynarka wojenna: okręt podwodny dla Polski – jeśli tak, to jaki i dlaczego?

26 lutego odbyła się prezentacja katalogu będącego podsumowaniem projektu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) pt. „Baza przemysłowo-badawcza Marynarki Wojennej RP 2.0”. Czytaj dalej

W drugiej części prezentacji odbył się panel dyskusyjny, który moderował ekspert WIIS Kmdr (rez.) Ryszard Grudziński. W dyskusji wzięli udział również Naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Maciej Styczyński, Prezes Zarządu spółki Enamor Maciej Rek oraz Specjalista ds. Kadłubowych w Stoczni Szczecińskiej S.A. Bożena Malinowska-Siemińska. Podczas debaty zwrócono uwagę na kwestie związane z zarządzaniem projektami w przemyśle stoczniowym jako na istotną zmienną ograniczającą konkurencyjność i efektywność polskiego przemysłu stoczniowego. Dużą wagę przyłożono także do kwestii innowacyjności. Maciej Styczyński z MGMiŻŚ podkreślił, że jest ona „kołem zamachowym by utrzymać się na rynku”. Przypomniał on również o inicjatywach mających poprawić sytuacje polskich stoczni w tym zakresie (np. program INNOship) oraz pożądanym przez ministerstwo efekcie synergii produkcji specjalnej i cywilnej. Jako inną formę, poprzez którą można zwiększać poziom innowacyjności polskiej branży stoczniowej wskazano także kooperację z podmiotami zagranicznymi.

Prezes spółki Enamor Maciej Rek zwrócił uwagę na naukę, jaką dla branży stoczniowej, powinien być przypadek opóźnień budowy ORP Ślązak. Wskazał on również, że polski przemysł nie jest w stanie zbudować platformy w pełni bojowej mimo, że od strony zdolności nie jest to problemem, gdyż „przemysł się dostosuje do oczekiwań”, ale nie ma w tym momencie takiej potrzeby ze względu na obecność Polski w międzynarodowym łańcuchu dostaw. W trakcie debaty poruszono także wagę rozwoju platform bezzałogowych oraz znaczenia lotnictwa morskiego dla realizacji zadań przez Marynarkę Wojenną.

Źródło: Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych.