wiis / portal stoczniowy

26 lutego odbyła się prezentacja katalogu będącego podsumowaniem projektu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) pt. „Baza przemysłowo-badawcza Marynarki Wojennej RP 2.0”. Celem projektu było m.in. opisanie zdolności krajowej bazy przemysłowo-badawczej, identyfikacja luk w krytycznych zdolnościach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych oraz określenie potrzeb importowych niezbędnych z punktu widzenia ograniczeń krajowego przemysłu

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski oraz Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego Wiceadmirał Krzysztof Jaworski. Na prezentacji katalogu pojawili się również przedstawiciele administracji państwowej, Marynarki Wojennej RP, przemysłu stoczniowego, mediów oraz niezależni eksperci. W trakcie swojego przemówienia otwierającego Minister Witkowski wskazał m.in. na to, że przez lata polskie elity polityczne nie dostrzegały wagi dostępu Rzeczypospolitej Polskiej do morza i podkreślił, że „jest to atut, z którego trzeba korzystać”.

Może Cię zainteresować:

Raport „Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym”

Raport „Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym”

26 lutego odbyła się prezentacja katalogu będącego podsumowaniem projektu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) pt. „Baza przemysłowo-badawcza Marynarki Wojennej RP 2.0”. Czytaj dalej

W pierwszej części spotkania Dyrektor Działu Analiz WIIS Antoni Pieńkos zaprezentował wnioski i rekomendacje zawarte w katalogu. Według jego twórców budowa każdej platformy pływającej (bez wyposażenia specjalistycznego) na potrzeby Marynarki Wojennej RP nie stanowi większego wyzwania dla polskiego przemysłu stoczniowego. Wyjątkiem w tym przypadku jest jedynie okręt podwodny, który ze względu na wysokie wymagania technologiczne wymaga współpracy z partnerem zagranicznym. Z punktu widzenia możliwości eksportowych, autorzy wymieniają systemy bezzałogowe jako obszar, w którym polskie podmioty mogą konkurować z zagranicznymi na rynkach światowych. Katalog WIIS wskazuje również, że największe wyzwanie w zakresie modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP stanowi zapewnienie stabilnego finansowania projektów.

Wyniki zawartych w katalogu analiz wskazują, że rodzimy przemysł wraz z krajowymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi są gotowe do samodzielnej realizacji projektów związanych z budową jednostek nawodnych takich jak okręty walki minowej, desantowe czy inne niebojowe. Budowa jednostki wielozadaniowej/uderzeniowej wymagałaby natomiast kooperacji z partnerem zagranicznym. Jako wymagający zdecydowanie głębszej współpracy z producentem zagranicznym oceniono program budowy nowych okrętów podwodnych kryptonim Orka.

Może Cię zainteresować:

Marynarka wojenna: okręt podwodny dla Polski – jeśli tak, to jaki i dlaczego?

Marynarka wojenna: okręt podwodny dla Polski – jeśli tak, to jaki i dlaczego?

26 lutego odbyła się prezentacja katalogu będącego podsumowaniem projektu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) pt. „Baza przemysłowo-badawcza Marynarki Wojennej RP 2.0”. Czytaj dalej

W drugiej części prezentacji odbył się panel dyskusyjny, który moderował ekspert WIIS Kmdr (rez.) Ryszard Grudziński. W dyskusji wzięli udział również Naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Maciej Styczyński, Prezes Zarządu spółki Enamor Maciej Rek oraz Specjalista ds. Kadłubowych w Stoczni Szczecińskiej S.A. Bożena Malinowska-Siemińska. Podczas debaty zwrócono uwagę na kwestie związane z zarządzaniem projektami w przemyśle stoczniowym jako na istotną zmienną ograniczającą konkurencyjność i efektywność polskiego przemysłu stoczniowego. Dużą wagę przyłożono także do kwestii innowacyjności. Maciej Styczyński z MGMiŻŚ podkreślił, że jest ona „kołem zamachowym by utrzymać się na rynku”. Przypomniał on również o inicjatywach mających poprawić sytuacje polskich stoczni w tym zakresie (np. program INNOship) oraz pożądanym przez ministerstwo efekcie synergii produkcji specjalnej i cywilnej. Jako inną formę, poprzez którą można zwiększać poziom innowacyjności polskiej branży stoczniowej wskazano także kooperację z podmiotami zagranicznymi.

Może Cię zainteresować:

Amerykanie krytycznie o modułowej fregacie typu Iver Huitfeldt

Amerykanie krytycznie o modułowej fregacie typu Iver Huitfeldt

26 lutego odbyła się prezentacja katalogu będącego podsumowaniem projektu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) pt. „Baza przemysłowo-badawcza Marynarki Wojennej RP 2.0”. Czytaj dalej

Prezes spółki Enamor Maciej Rek zwrócił uwagę na naukę, jaką dla branży stoczniowej, powinien być przypadek opóźnień budowy ORP Ślązak. Wskazał on również, że polski przemysł nie jest w stanie zbudować platformy w pełni bojowej mimo, że od strony zdolności nie jest to problemem, gdyż „przemysł się dostosuje do oczekiwań”, ale nie ma w tym momencie takiej potrzeby ze względu na obecność Polski w międzynarodowym łańcuchu dostaw. W trakcie debaty poruszono także wagę rozwoju platform bezzałogowych oraz znaczenia lotnictwa morskiego dla realizacji zadań przez Marynarkę Wojenną.

Źródło: Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych.