Fot. mat. pras. PGE Energia Ciepła

Planowany przez PGE rozwój OZE oraz niskoemisyjnych jednostek, jak na przykład kogeneracja w ciepłownictwie wpisują się w ambitne cele, przedstawione w przyjętej przez rząd Polityce energetycznej Polski do 2040 r. – ocenił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Jak podkreślił szef największej polskiej spółki energetycznej, przyjęta przez Radę Ministrów PEP 2040 to dokument oczekiwany przez cały sektor energetyczny. “Sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza są filarami PEP2040. To także ważne elementy strategii Grupy PGE” – zaznaczył Dąbrowski.

“Planowany przez nas rozwój OZE – szczególnie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej oraz rozwój niskoemisyjnych jednostek, jak na przykład kogeneracja w ciepłownictwie, wpisują się w ambitne cele przedstawione w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie” – dodał prezes PGE.

Przyjęta przez rząd Polityka energetyczna opiera się na trzech głównych filarach – sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza.

PEP 2040 zakłada, że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację.

W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc., moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Inne elementy to redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r., a do 2040 r. ogrzewanie wszystkich gospodarstw poprzez ciepło systemowe oraz zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

Źródło: PAP