Wstępna selekcja potencjalnych partnerów przy realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej związanych z przejęciem Grupy Lotos nastąpi pod koniec I kwartału 2021 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

“Wstępnej oceny ofert związanych z realizacją środków zaradczych w procesie przejęcia Grupy Lotos dokonamy na koniec I kwartału 2021 roku i następnie będziemy rozmawiać z tymi partnerami, których oferty będą dla nas najbardziej interesujące” – powiedział Obajtek dziennikarzom przy okazji publikacji strategii do 2030 roku.

Zapewnił jednocześnie, że płocki koncern wybierze takiego partnera, który da grupie możliwości rozwojowe.

“Nie zakładamy z góry, że będzie to partner z Europy lub spoza Europy, nie musi to być również jeden partner, może ich być kilku” – dodał.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację, a jego ostateczną wersję – na początku lipca 2019 r. Dodatkowo, pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. 14 lipca 2020 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos.

Źródło: