Indyjska RNEL znana dawniej jako Pipavav Shipyard Limited, pierwsza w historii prywatna stocznia realizująca zamówienia indyjskiej floty, ujawniła problemy finansowe mogące mieć wpływ na kilka istotnych programów zbrojeniowych.

Ujawnione trudności wynikają z rosnącego zadłużenia stoczni oraz braku nowych zamówień. Według RNEL długi firmy wynoszą około 1 mld USD, co wpływa negatywnie na postrzeganie firmy przez nowych klientów, powoduje opóźnienia w obecnie realizowanych budowach i istotny spadek nowych zamówień. Stocznia podjęła rozmowy z bankami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, co jest utrudnione gdyż około 800 mln USD stanowią płatności przeterminowane.

W przeszłości stocznia zdobyła kilka istotnych kontraktów ze strony indyjskiej marynarki wojennej. Od 2010 roku zakontraktowano serię pięciu OPV dla floty, jeden OPV dla Coast Guardu oraz w 2018 roku na serię nowych fregat typu 11356 jako lokalny podwykonawca stoczni rosyjskich. W lutym 2017 roku stocznia podpisała kontrakt na wsparcie jednostek amerykańskiej 7. Floty, przez okres 3 do 5 lat o możliwej wartości 2 mld USD. W 2011 roku stocznia weszła w konsorcjum z Mazagon Dock Limited mające wspólnie budować nowe jednostki wojenne. W 2014 roku zawiązano konsorcjum z Atlas Elektronik celem wspólnej produkcji ciężkich torped.

Obecne kłopoty stoczni skutkują opóźnieniem dwóch istotnych programów modernizacji floty Indii. Pierwszy program to wspomniane fregaty typu Talwar, zostały oddane stoczni Goa Shipyard. Drugi program dotyczący budowanych już OPV typu P21 Naval Offshore Patrol Vessels, jest  trudny do rozwiązania z racji zaawansowanego stadium budowy patrolowców. Dwa z nich zostały zwodowane w czerwcu 2017 roku, kolejne są w trakcie konstrukcji. Kontrakt na ich budowę, o wartości 550 mln USD zawarto w czerwcu 2010. Początkowo ich projekt miał pochodzić z rosyjskiego biura Siewiernoje PKB, które niestety zbankrutowało. W rezultacie projekt powstał w biurze Alion Science, a jego parametry różniły się od pierwotnie zakładanych. Nowy projektant zaprojektował bowiem okręt o wyporności 1500 ton i prędkości 25 węzłów, w miejsce pierwotnie planowanych 2000 ton i 20 węzłów. Dwa okręty pierwszej serii wykonane według tego projektu,  INS Shachi i INS Shruti są właśnie wyposażane.

Podpis: TW