dania offshore / portal stoczniowy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały na wniosek spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica – 1, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW, podała grupa.

Techniczne warunki przyłączenia określają m.in. moc przyłączeniową, a także inwestycje w rozbudowę infrastruktury przesyłowej po stronie PGE i PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej oraz niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, podano w komunikacie.

“Otrzymane techniczne warunki przyłączenia farmy wiatrowej Baltica 1 do sieci przesyłowej to ważny dla PGE etap realizacji inwestycji. PGE, jako integralna część krajowego systemu energetycznego, rozwija zielony kierunek i inwestuje w odnawialne źródła energii. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej, a także gospodarczej naszego kraju” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Morska farma wiatrowa Baltica 1 jest trzecim obszarem koncesyjnym PGE, oddalonym o ok. 80 km od brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Oprócz technicznych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, Baltica 1 ma już wydane pozwolenie lokalizacyjne – pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, wyznaczające obszar zlokalizowania farmy wiatrowej na polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

“Spółka pracuje nad planem projektu uszczegóławiającym założenia harmonogramowo-budżetowe, który pozwoli przejść do kolejnego kroku – podpisania umowy przyłączeniowej z PSE, a następnie przeprowadzenia badań środowiskowych i ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wstępny plan zakłada, że Baltica 1 rozpocznie pracę po 2030 roku” – czytamy dalej.

Program offshore w grupie kapitałowej PGE obejmuje budowę trzech farm wiatrowych:

– Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 o mocy do 896 MW – wydane warunki przyłączenia i pozwolenie lokalizacyjne PSzW;

– Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, o mocy do 1498 MW – wydane warunki przyłączenia do KSE w styczniu 2019 roku; otrzymane pozwolenie lokalizacyjne PSzW;

– Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 o mocy do 1045 MW – podpisana z PSE umowa przyłączeniowa do sieci przesyłowej.

PGE planuje trzy morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 – po 2030 roku). Ich łączna maksymalna moc wyniesie maksymalnie ok. 3500 MW (3,5 GW).

Źródło: