Fot. Krzysztof Miłosz

W sobotę, 7 sierpnia na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta promocja oficerska. Przy okazji różnych wydarzeń wojskowych padło wiele wzniosłych słów.

Dzisiaj też je usłyszeliśmy:święta miłości kochanej Ojczyzny, nigdy Cię nie zawiodę Ojczyzno, honor, sumienność, obowiązek. To bardzo ważne słowa, a Wy w swoim ślubowaniu podjęliście poważną deklarację. Jesteśmy pewni, że tej deklaracji dotrzymacie. Za Wami kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat służby, za Wami misje i inne ważne zadania. Zamykacie ten rozdział, rozpoczynacie nowy – zaznaczył w przemówieniu okolicznościowym szef Zarządu morskiego – zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kontradmirał Krzysztof Zdonek, który dokonał uroczystego mianowania.

Wydarzenie to wpisuje się w piękną, prawie 100 -letnią historię AMW, ponieważ po raz pierwszy oficerowie Wojsk Lądowych byli promowani na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej – uczelni morskiej, a aktu mianowania dokonał marynarz – admirał. To doskonale pokazuje, jak zmienia się gdyńska uczelnia, która obecnie kształci przyszłych oficerów na potrzeby całych Sił Zbrojnych.

Ceremonia rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia na plac apelowy pododdziałów oraz pocztów sztandarowych: Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Akademii Marynarki Wojennej.  Następnie dowódca uroczystości tuż po wybiciu „szklanek” wydał komendę do podniesienia flagi państwowej po czym odegrany został Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Przez te 6 miesięcy włożyliście wiele wysiłku, wykazaliście się zaangażowaniem, aby dostąpić tego zaszczytu, uzyskać stopień podporucznika wojska Polskiego.  Najważniejsze jest zaangażowanie, wiecie czym jest służba wojskowa, bo ją wcześniej pełniliście i wiecie jak ważne i zaszczytne jest słowo oficer, zaznaczył rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht w trakcie powitania. Po wygłoszonym przemówieniu okolicznościowym przyszła chwila na najważniejszą część uroczystości. Szef Zarządu Morskiego, zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kontradmirał Krzysztof Zdonek wypowiadając słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panią/Pana podporucznikiem Wojska Polskiego” dokonał tego podniosłego aktu. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym  dotknął pałaszem lewego ramienia przyklękającego przed nim na jednym kolanie absolwenta. Od tego momentu żołnierze stali się oficerami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy od wielu lat, aktu promocji dokonał Admirał. Jest to swoisty powrót do tradycji, która była kultywowana przez wiele lat.

Kolejnym elementem uroczystości było wyróżnienie przez Rektora-Komendanta AMW listem gratulacyjnym ppor. Karoliny Depka-Prondzińskiej, za uzyskanie pierwszej lokaty. Po złożeniu oficerskiego ślubowania księża kapelani udzielili nowo promowanym oficerom błogosławieństwa. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

W 6-miesięcznym studium oficerskim naukę rozpoczęło 15 osób. Wszyscy studenci są zawodowymi żołnierzami, którzy postanowili dalej kształcić się i rozwijać swoje pasje związane ze służbą w formacjach mundurowych.  Przez kilka miesięcy szkolenia pogłębiali wiedzę niezbędną do pełnienia swoich obowiązków jako oficerowie. Ukoronowaniem wysiłku włożonego w kształcenie jest zdobycie stopnia oficerskiego podporucznika.

Fot. Krzysztof Miłosz

Źródło: AMW