Porozumienie Tokijskie (Tokyo MoU) jest jedną z najbardziej aktywnych regionalnych organizacji kontroli państwa portu (PSC) na świecie. Składa się z 21 organów członkowskich w regionie Azji i Pacyfiku.

Głównym celem Tokyo MoU jest ustanowienie skutecznego systemu kontroli PSC w regionie Azji i Pacyfiku poprzez współpracę jego członków i harmonizację ich działań. Sprzyja to wyeliminowaniu statków uprawiających żeglugę niespełniającą norm, promowaniu bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska oraz ochronie warunków pracy i życia na statkach.

W latach 2018-2020 przeprowadzono w ramach Porozumienia Tokijskiego 159 inspekcji na statkach pływających pod nadzorem konwencyjnym PRS. Sześć z nich zakończyło się wykazaniem pewnych braków, jednak – jak wskazano w raporcie – za żadne nie odpowiada nasze towarzystwo klasyfikacyjne.

Świadczy to o wysokim poziomie wymagań stawianych armatorom przez PRS. Ciągłe doskonalenie inspektorów PRS, a w konsekwencji ich wysokie kompetencje, sprzyjają bezpiecznej żegludze statków, które nadzorujemy. Dzięki temu, kontrole państwa portu nie wykazują uchybień naszym działaniom. Nie ustajemy w wysiłkach, aby kolejne lata również zamykać z zerowym bilansem takich zatrzymań – podkreśla Grzegorz Pettke, dyrektor Pionu Okrętowego PRS.

Statki będące pod nadzorem konwencyjnym PRS regularnie przechodzą kontrole PSC na całym świecie. Przed kilkoma tygodniami udostępniliśmy krótki poradnik, w celu poinformowania naszych klientów o aktualnych trendach niezgodności PSC oraz możliwych sposobach ich naprawy lub uniknięcia wystąpienia takich problemów.

Poradnik do pobrania tutaj.

Pełen raport Tokyo MoU dostępny tutaj.

Źródło: PRS