Po trwającej kilka lat nieobecności  Polski Rejestr Statków powrócił na listę high performance w rankingu Towarzystw Klasyfikacyjnych Paryskiego porozumienia w sprawie Port State Control.

Na liście organizacji z wynikiem high performance znajdują się towarzystwa o odpowiednio niskim wskaźniku zatrzymań statków przez PSC, co podkreśla ich jakość pracy, a jednocześnie jest jednym z czynników pozwalających, aby statek stał się statkiem niskiego ryzyka.

Pozwala to armatorom klasyfikującym statki w towarzystwach z wynikiem „high performance” na zmniejszenie częstotliwości inspekcji Port State Control, obniżenie stawki ubezpieczeniowej i daje większe możliwości znalezienia korzystnych frachtów.

„Powrót na listę high performance  to dla Polskiego Rejestru Statków bardzo ważne wydarzenie, podkreślające zaangażowanie w utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług, a także istotna kwestia z punktu widzenia naszych klientów i kontrahentów. To właśnie z myślą o nich staramy się o jak najlepsze rezultaty naszej pracy” – napisano w komunikacie prasowym PRS.

Polski Rejestr Statków jest niezależną instytucją rzeczoznawczą działającą na rynku międzynarodowym od ponad 80 lat.

Choć narodziny instytucji związane były z klasyfikacją statków żeglugi śródlądowej, a okrętownictwo i żegluga nadal stanowią dominujący obszar aktywności, to obecnie PRS zajmuje się świadczeniem usług w wielu dziedzinach, w tym niezwiązanych ze statkami.

Podpis   ER