Foto. ARP S. A.

Przedstawiciele samorządów, eksperci, instytucje badawcze, naukowe, wsparcia biznesu i branży związanej z OZE na Pomorzu podpisali dziś list intencyjny w sprawie powołania platformy współpracy na rzecz wspierania rozwoju sektora offshore w regionie. Podpisany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dokument ma na celu zaplanowanie rozwoju łańcucha dostaw całego sektora, dzięki czemu region ma szansę stać się liderem w tej branży w Europie. Już za 5 lat Pomorze będzie zasilać energia wyprodukowana przez pierwsze polskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Zgodnie z zapisami strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” jesteśmy w trakcie zielonej transformacji i w docelowym roku 2040 ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną i strategiczną rolę mają tutaj odegrać uruchomienie elektrowni jądrowej i system elektroenergetycznej morskiej energetyki wiatrowej.

Pomorze, nie tylko z racji swojej lokalizacji, jest do niej przygotowane. Zapisy opublikowanego dziś raportu „Focus on offshore wind energy in Poland and Pomerania 2020” autorstwa zespołu Invest in Pomerania, wskazują, iż silną stroną województwa pomorskiego w tym zakresie są doświadczone firmy obsługujące zamówienia dla zewnętrznych inwestorów przemysłu offshore – zarówno statki jak i instalacje, centra projektowe realizujące innowacyjne projekty, silne ośrodki naukowo–badawcze oraz obecnie ponad 7 tysięcy studentów kierunków bezpośrednio związanych z sektorem.

„Zarówno raport jak i sama deklaracja potwierdzają znaczenie sektora offshore dla przyszłości regionu. Wskazują wyraźnie, iż jest to jedna z tych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, która będzie kształtować gospodarkę i wizerunek regionu przez lata.” – wskazuje Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza.

Powołanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej to główne założenie podpisanej dziś deklaracji. Będzie to inicjatywa skupiająca kluczowe podmioty dla wspierania rozwoju sektora offshore w regionie, takie jak: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasta Gdynia oraz Rumia, Gmina Kosakowo, pomorskie uczelnie wyższe takie jak Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Morski, instytucje wsparcia biznesu, zatrudnienia oraz branży offshore, instytuty badawcze, Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz wiele innych podmiotów, w tym także Agencja Rozwoju Pomorza – koordynator inicjatywy Invest in Pomerania, a także inicjator stworzenia regionalnego kompleksowego programu wsparcia dla sektora odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Agencja Rozwoju Pomorza S. A.