Liczba przeładunków w terminalach intermodalnych w 2018 roku wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem o 10,6 proc. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W  2018 roku aktywnych było 35 terminali, czyli o 5 więcej niż w 2017 roku. 29 z nich obsługiwało przesyłki kolej-droga (terminale lądowe), a sześć przesyłki morze-kolej lub morze-droga (terminale morskie).

Terminal intermodalny jest miejscem pozwalającym na szybkie i bezpieczne dokonanie przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami transportowymi dwóch różnych rodzajów transportu.

Pojemność placów składowych wyniosła w zeszłym roku w terminalach morskich 93,2 tys. TEU, a w lądowych 90,7 tys. TEU.

Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich wyniosła łącznie 7,1 km, w tym 88,6 proc. stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo.

Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 7,1 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 162,0 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych – 134,0 ha.

Terminale morskie posiadały łącznie 13,5 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 67,9 proc. przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego na terminalu morskim wyniosła 53 szt.

Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 9,1 mln TEU (Twenty-foot Equivalent Unit  – jednostka standardowa odpowiadająca pojemności 20-stopowego kontenera ISO o wymiarach 20x8x8,5 stóp (6,10×2,44×2,59 m), w tym terminali morskich – 6,3 mln TEU, a terminali lądowych – 2,8 mln TEU.

W 2018 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 67,3 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 27,6 mln ton (co stanowiło 41,0 proc. ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 22,4 mln ton (33,3 proc.), a transportem kolejowym – 17,3 mln ton (25,7 proc.).

W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (59,0 proc.). Udział kontenerów 20’ wyniósł 34,2 proc., kontenerów 45’ i więcej – 5,5 proc., a 30’ – 1,3 proc.

W przewozie transportem intermodalnym w 2018 r. dominowały ładunki z grupy towary mieszane, bez spożywczych – 23,9 proc. (wzrost o 10,2 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego), ładunki z grupy chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe – 15,5 proc. (wzrost o 7,4 p. proc.) oraz ładunki z grupy produkty spożywcze, napoje i tytoń – 11,7 proc. (wzrost o 7,2 p. proc.).

Podpis   ER