Fot. 8. FOW

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Po intensywnym szkoleniu, podczas którego kolejni elewi zdobywali wiedzę i umiejętności, przyszedł dzień wypowiedzenia słów: “Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…”. Uroczystości odbyły się w sobotę, 1 maja, w Świnoujściu oraz Dziwnowie.
Wraz z nowym rokiem w jednostkach wojskowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża rozpoczęło się cykliczne szkolenie elewów, czyli kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych. Kolejne turnusy służby przygotowawczej realizowane są przez Komendę Portu Wojennego Świnoujście oraz 8. Batalion Saperów z Dziwnowa. Od początku 2021 roku przeszkolono już przeszło 120 osób. Tym razem po ukończeniu miesięcznego szkolenia podstawowego łącznie 46 elewów złożyło uroczyste zobowiązanie wobec państwa i narodu.
 
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju uroczystość odbyła się bez udziału gości oraz osób zaproszonych. Wyróżniający się podczas szkolenia żołnierze dostąpili zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Komendy Portu Wojennego Świnoujście oraz 8. Batalionu Saperów. Otrzymali także pisma gratulacyjne w których uznane zostało ich szczególne zaangażowanie, jakie włożyli w szkolenie podstawowe.
 
Słowa Roty kryją w sobie wartości, które nadają sens żołnierskiej służbie jednocześnie ucząc odpowiedzialności i dyscypliny. Złożenie przysięgi po ukończeniu służby przygotowawczej jest to ostatni krok do zawodowej służby wojskowej. Szkolenia podstawowe dla ochotników w ramach służby przygotowawczej będą realizowane w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kilkukrotnie w ciągu całego roku przez Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu oraz 8. Batalion Saperów w Dziwnowie. O terminach i procedurze przyjęcia informują Wojskowe Komendy Uzupełnień.
 
Jeszcze nie jest za późno, aby spróbować swoich sił i Zostać Żołnierzem RP !!

1117
1116
1135
1119
1125
1122
1141
1142
1139
1124
1114
1148
1118
1123
1117 1116 1135 1119 1125 1122 1141 1142 1139 1124 1114 1148 1118 1123
Źródło: 8. FOW