Polska Agencja Prasowa podała, że zmiana przepisów dotyczy przede reorganizacji terenowej administracji żeglugi śródlądowej ze względu na planowany rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce, zwłaszcza na Wiśle i Odrze.

Reorganizacja terenowej administracji ma wzmocnić urzędy żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie, a także przystosować je do wykonywania nowych zadań wynikających z obowiązującej od 1 stycznia ub.r. prawa wodnego. Centrum Informacyjne Rządu przekazało PAP, że zmiany te są konieczne z uwagi na planowany „intensywny rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce, zwłaszcza na Wiśle i Odrze”.

Obecnie w Polsce działa osiem urzędów żeglugi śródlądowej. Mają one swoje siedziby w Bydgoszczy, Giżycku, Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu. Według Centrum Informacyjnego Rządu struktura urzędów w takim kształcie nie jest przystosowana do nowych zadań wynikających z prawa wodnego. Ponadto obecna struktura, według Centrum Informacyjnego Rządu, „nie zapewnia prowadzenia aktywnej polityki w dziedzinie śródlądowego transportu wodnego i jego aktywnego promowania”. Po zmianach terenowymi organami administracji żeglugi śródlądowej będą dyrektorzy urzędów w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie. Pięć pozostałych urzędów zostanie przekształconych w delegatury.

„Dla urzędu żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy zostaną ustanowione delegatury w Gdański, Giżycku i Warszawie, a dla urzędu żeglugi śródlądowej we Wrocławiu – delegatury w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie”, przekazało Centrum Informacyjne Rządu. Przypisanie delegatur do tych urzędów uwzględnia podział Polski na dorzecza dwóch rzek najważniejszych dla żeglugi śródlądowej, tj. Wisły i Odry.

PAP podała, że dyrektorzy otrzymają nowe zadania, dotyczące m.in. uzgadniania dokumentów planistycznych i inwestycyjnych, wydawania decyzji administracyjnych, pełnienia funkcji inwestora w działaniach związanych z budową, przebudową i modernizacją śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Polska Agencja Prasowe podkreśla, że nowe regulacje ograniczą koszty funkcjonowania całej terenowej administracji żeglugi śródlądowej. Zmienione przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu nowelizacji.