Pan Prezes Marcin Wiśniewski dotychczas pełnił obowiązki na wspomnianym stanowisku. Od dnia 18 stycznia 2019 roku  pełnił funkcję Członka Zarządu OBR CTM S.A.

Marcin Wiśniewski jest absolwentem kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Wiedzę w obszarze biznesowym poszerzył m.in. w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim, w zakresie psychologii przywództwa w organizacjach. Praktycznie od początku kariery związany z OBR CTM S.A., w którym realizował projekty z zakresu informatycznych systemów zarządzania, kierowania i dowodzenia. Od stycznia 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu OBR CTM S.A. Współtwórca wielu rozwiązań systemowych dostarczonych i wykorzystywanych w obszarze obronności i bezpieczeństwa morskiego państwa, w tym w szczególności brzegowego systemu dowodzenia Marynarki Wojennej RP, systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem przeznaczonych dla okrętów Marynarki Wojennej RP, Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych oraz systemów łączności radiowej i wymiany danych. Wolontariusz i mentor prowadzący od lat zajęcia nauczania dzieci i młodzieży z zakresu programowania i nowych technologii, w ramach fundacja CoderDojo Polska.

Podpis: ACK