Międzynarodowe Biuro Morskie ICC (IMB) opublikowało kwartalny raport na temat piractwa morskiego, który pokazuje spadek incydentów piractwa w pierwszym kwartale 2021 roku. W raporcie uwzględniono, że podczas gdy liczba zgłoszonych ataków pirackich na żeglugę handlową spadła w 2021 roku, przemoc wobec załóg statków wzrosła, a Zatoka Gwinejska pozostaje światowym punktem zapalnym piractwa.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku, raport IMB wykazuje łącznie 38 incydentów w porównaniu z 47 w roku ubiegłym. Zatoka Gwinejska odpowiadała za prawie połowę (43%) wszystkich zgłoszonych incydentów piractwa w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku, według najnowszych danych. Cieśnina Singapurska, jak donosi również ReCAAP, pozostaje aktywnym miejscem dla piractwa, a IMB odnotowało również wzrost piractwa w pobliżu kotwicowiska Callao w Peru. Podczas gdy inne rejony świata pozostają niebezpieczne, liczba incydentów jest mniejsza i w większości stabilna w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Najczęstszymi incydentami są wtargnięcia na pokład przez piratów. W 2021 r. zgłoszono 33 takie przypadki i dwie próby wtargnięcia na pokład. Dwa statki zostały ostrzelane, a jeden porwany. Liczba ataków pirackich została prawie równo podzielona między 20 statkami, które były w podróży i 16, które były na kotwicy. Statki zakotwiczone są znacznie mniej narażone na ataki.

Pomimo spadku liczby zgłoszonych incydentów piractwa w I kwartale 2021 r., przemoc wobec załóg rośnie w porównaniu z poprzednimi latami – podaje IMB. Od początku 2021 r. porwano 40 załóg w porównaniu z 22 porwanymi załogami z ubiegłego roku. W I kwartale 2021 r. zginął jeden członek załogi.

Podczas gdy IMB pochwala wysiłki w zakresie reagowania w Zatoce Gwinejskiej podejmowane przez służby porządkowe i zaangażowane w regionie marynarki wojenne, nadal podkreślają niebezpieczny charakter regionu i zachęcają do kontynuowania wysiłków w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wodach zatoki dla marynarzy. Zatoka Gwinejska jest nadal szczególnie niebezpieczna dla marynarzy, na których przypada prawie połowa wszystkich zgłoszonych przypadków piractwa. Wszystkie porwania i jedna ofiara śmiertelna miały miejsce w tym regionie.

Według Michaela Howletta, dyrektora Międzynarodowego Biura Morskiego ICC nadal istnieje pilna potrzeba zajęcia się tą przestępczością, ponieważ piraci działający w Zatoce Gwinejskiej są dobrze uzbrojeni, co wpływa na wzrost liczby porwań w większych odległościach od linii brzegowej.

W innych regionach IMB informuje, że tylko jeden statek (masowiec) zbliżył się w pobliże Somalii, gdzie ochrona oddała strzały ostrzegawcze, w wyniku czego piraci się oddalili. Podobnie jest w Indonezji. IMB informuje o pozytywnych wynikach dzięki wymianie informacji między statkami a służbami. W tym roku tylko 2 zakotwiczone statki zgłosiły incydenty, podczas gdy w zeszłym roku było ich 5.

IMB ostrzegła przed atakami w Cieśninie Singapurskiej, które jej zdaniem mają głównie charakter ataków nieplanowanych przy nadarzającej się okazji, w niektórych przypadkach sprawcy byli uzbrojeni tylko w noże. IMB odnotowała 6 incydentów piractwa w I kwartale 2021 r. w porównaniu do 5 w tym samym okresie ubiegłego roku.

Odnotowano również wzrost liczby zgłoszonych incydentów piractwa na kotwicowisku Callao w Peru, gdzie w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. doszło do 5 incydentów w porównaniu z zaledwie 3 w I kwartale 2020 r. Kontenerowce są również celem ataków podczas postoju lub kotwiczenia na wodach kolumbijskich. Sprawcy są znani z otwierania kontenerów i kradzieży ładunków nawet wtedy, gdy statki są pod nadzorem pilota – podaje IMB.

IMB nadal zachęca do szybkiego zgłaszania wszystkich incydentów. Założone w 1991 r. Centrum Raportowania Piractwa IMB śledzi raporty o piractwie i zbrojnych napadach, aby pomagać statkom i dostarczać przemysłowi morskiemu, agencjom reagowania i rządom dane potrzebne do szybkiego reagowania na incydenty.

Podpis: ICC-CCS/MD