W 2020 roku Centrum Raportowania Piractwa (PRC) Międzynarodowego Biura Morskiego (IMB) odnotowało 195 incydentów piractwa i napadów na statki handlowe z użyciem broni, na całym świecie, w porównaniu do roku 2019 gdzie odnotowano 162 przypadki piractwa. Incydenty te obejmowały, trzy porwania statków, 11 incydentów związanych z ostrzelaniem statków, 20 prób ataków oraz wtargnięcia na 161 statków. Wzrost liczby ataków przypisuje się aktywności piractwa i rozboju przy użyciu broni w Zatoce Gwinejskiej, a także intensyfikacji aktów rozboju w Cieśninie Singapurskiej.

W Zatoce Gwinejskiej rośnie liczba incydentów piractwa

W 2020 roku na całym świecie zostało porwanych 135 członków załóg z jednostek na których pełnili służbę, przy czym  95% członków zostało porwanych w Zatoce Gwinejskiej. Rekordowa liczba 130 członków załóg została uprowadzona w 22 oddzielnych atakach. Od 2019 roku Zatoka Gwinejska doświadczyła bezprecedensowego wzrostu liczby porwań wielu członków załogi. Tylko w ostatnim kwartale 2019 roku w Zatoce Gwinejskiej zarejestrowano porwania 39 członków załóg w dwóch oddzielnych incydentach.

Fot. ICC-CCS

Ataki pirackie w Zatoce Gwinejskiej stają się coraz bardziej niebezpieczne, według najnowszych danych IMB, ponad 80% piratów było uzbrojonych w broń. Wszystkie trzy porwania statków oraz dziewięć z jedenastu incydentów związanych z ostrzelaniem statków wydarzyło się w 2020r. Porwania członków załóg odnotowano w 25% przypadków ataków na statki w Zatoce Gwinejskiej – więcej niż w innych regionach świata.

Fot. ICC-CCS

Po porwaniu jednostek, załogi statku są  przetrzymywana na lądzie do czasu uzgodnienia warunków ich uwolnienia. Według IMB, najdalsza  pozycja w której doszło do porwania załogi w 2020 r. miało miejsce prawie 200 mil morskich (NM) od lądu, a średnia odległość w jakiej dochodziło do  porwań wynosi ponad 60 mil morskich od lądu.

Wzrost liczby porwań w większej odległości od linii brzegowej świadczy o rosnących możliwościach technicznych piratów w Zatoce Gwinejskiej. Biorąc pod uwagę ten niebezpieczny trend, IMB zaleca statkom w regionie, pozostawanie w odległości co najmniej 250 mil morskich od wybrzeża przez cały czas rejsu lub do czasu, gdy statek będzie mógł wejść na redę, bezpieczne kotwicowisko, lub do portu w celu rozpoczęcia operacji ładunkowych.

Najnowsze statystyki potwierdzają zwiększone możliwości piratów w Zatoce Gwinejskiej, a coraz więcej ataków ma miejsce coraz dalej od wybrzeża. Jest to wysoce niepokojący trend, który można powstrzymać jedynie poprzez wzmożoną wymianę informacji i koordynację między statkami, agencjami sprawozdawczymi reagującymi w regionie Zatoki Gwinejskiej. Pomimo szybkich działań sił, służbami porządkowymi i marynarkami wojennymi zaangażowanymi w regionie.  Według Michaela Howletta, dyrektora Międzynarodowego Biura Morskiego ICC nadal  istnieje pilna potrzeba zajęcia się tą przestępczością, która ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo bezbronnych marynarzy.

Fot. ICC-CCS

Cieśnina Singapurska

Wzrost liczby ataków pirackich na statki w cieśninie Singapurskiej utrzymuje się od czwartego kwartału 2019r., przy czym w 2020r. zgłoszono 23 takie przypadki. Bezpośrednio na statkach wydarzyło się 22 z 23 incydentów. Jakkolwiek ataki te uważane za niski stopień zagrożenia, mające na celu głównie kradzież broni ze statku, które zazwyczaj mają miejsce po zmroku. W wyniku ataków piratów jeden członek załóg został ranny, drugi został wzięty jako zakładnik, a dwóm marynarzom bezpośrednio grożono podczas tych incydentów. Piraci, głównie posługiwali się nożami, które zostały zarejestrowane w co najmniej 14 przypadkach.

Indonezja

Liczba zarejestrowanych 26 ataków piractwa w 2020 roku utrzymała się na zbliżonym poziomie do liczby 25 incydentów odnotowanych w 2019 roku. Ataki piratów mają miejsce zarówno podczas kotwiczenia statków na redzie portów jak i postoju przy nabrzeżu. Dwie załogi statków przetrzymywane są jako zakładnicy. Dzięki nieustającym wysiłkom Indonezyjskiej Policji Morskiej udaje się utrzymać liczbę ataków piratów na mniejszym poziomie.

Fot. ICC-CCS

Kolejny rok bez incydentów w Somalii

W 2020 roku IMB ChRL nie odnotowała żadnych przypadków piractwa i rozboju w Somalii. Mimo  nie odnotowanych żadnych incydentów, IMB ChRL ostrzega, że piraci z Somalii nadal posiadają zdolność do przeprowadzania ataków w basenie Somalii i na całym Oceanie Indyjskim. W szczególności raport ostrzega, że „Kapitanowie i załoga muszą zachować czujność i ostrożność podczas przepływania na tych wodach”.

Fot. ICC-CCS

Źródło: ICC-CCS/Mirosław Ogrodniczuk