Dyrektor generalny Siemens Gamesa wzywa studentów, aby wybrali naukę, żeby powstrzymać zmiany klimatu, ponieważ nowy raport podkreśla społeczne korzyści płynące z energii wiatrowej.

Zgodnie z nowym raportem KPMG zleconym przez Siemens Gamesa Renewable Energy, wiodącego producenta energii wiatrowej, przyspieszenie absorpcji energii wiatrowej ograniczy zanieczyszczenie powietrza, uratuje ludzkie życia i ochroni ważne zasoby wodne.

Raport KPMG dotyczący energii wiatrowej:

Społeczno-gospodarczy wpływ energii wiatrowej w kontekście transformacji energetycznej – podkreślił znaczące korzyści dla społeczeństwa dzięki dostarczaniu czystej energii. Raport wykazał, że wiatr może zwiększyć swój udział w globalnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną dziewięć razy do 2040 r. (Do 34%, obecnie z 4%). Co więcej, może to stanowić 23% koniecznej redukcji emisji dwutlenku węgla do 2050 r.: 5,6 miliarda ton CO2, co odpowiada rocznej emisji w 80 najbardziej zanieczyszczających miastach. Ta redukcja przyniosłaby realne korzyści dla społeczeństwa, oszczędzając do czterech milionów istnień ludzkich rocznie i obniżając koszty związane ze zdrowiem nawet o 3,2 biliona dolarów rocznie.

W odpowiedzi Markus Tacke, dyrektor generalny Siemens Gamesa, wezwał studentów z całego świata do wyboru studiów w STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) oraz kariery w dziedzinie energii odnawialnej, aby odegrać swoją rolę w powstrzymaniu zmian klimatu.

Studenci przekształcili debatę na temat zmian klimatu w 2019 r., nadając nowej pilności i energii rosnącemu kryzysowi. Dane potwierdzają tę obawę, ponieważ 60% dzikiej przyrody zostało utracone w ciągu nieco ponad 40 lat.

Tacke, przemawiając na początku raportu, uznał wpływ, jaki młodzi ludzie wywarli na tę kwestię i podjął niezachwiane zobowiązanie do zapewnienia społeczeństwu czystej energii w ramach działań mających na celu zaradzenie kryzysowi.

Prezes wystosował wezwanie do młodych ludzi aby zaczeli działania , podkreślając obawy, że poważny niedobór studentów kontynuujących karierę STEM może pozostawić branżę z brakiem talentu potrzebnego do wprowadzenia zmian. „Możesz coś zrobić, możesz wybrać, kto wprowadzi zmiany. Wybierz STEM ”- powiedział. „Wybierz karierę, która zamieni Twoje zainteresowania i pasję do zmian i rozwiązań. Rozwiązania, których potrzebujemy teraz, a jutro będziemy potrzebować jeszcze więcej. ”

Tacke podkreślił także rolę organów regulacyjnych, rządów i firm w napędzaniu transformacji energetycznej.

„Wszyscy tu dzisiaj reprezentujemy różne dziedziny: przedstawiciele przemysłu, analitycy, instytucje polityczne. Ale wszyscy mamy tę samą troskę: jak wykorzystać wiedzę i instrumenty, które mamy teraz, aby zacząć reagować na zmiany klimatu, ponieważ istnieje pilna potrzeba” – powiedział. „Nadal brakuje bodźców finansowych i jasnych polityk. Bariery na drodze do pełnego przejścia na energię odnawialną leżą nie tylko w kosztach technologii, ale także w długoterminowych strategiach i inwestycjach, aby zrealizować te ambitne plany” – dodał.

W nowym raporcie wskazano również inne kluczowe korzyści z transformacji energii. Niedobór wody staje się poważnym problemem, dotykającym 40% światowej populacji. Raport podkreśla, że ​​wiatr może zaoszczędzić 16 miliardów m3 wody do 2030 roku (co odpowiada około 15% wody w Morzu Martwym).

Inne wnioski z raportu są takie, że odnawialne źródła energii mogą również być kluczem do poprawy dobrobytu w krajach słabiej rozwiniętych. Na całym świecie miliard ludzi nadal nie ma dostępu do elektryczności, a 2,7 miliarda nie ma dostępu do czystych paliw i technologii gotowania. Dzięki ambitnej transformacji energetycznej powszechny dostęp zarówno do prądu, jak i do czystego gotowania zostałby osiągnięty w ciągu dekady.

Źródło: Siemens Gamesa