Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu ogłosiła przetarg na dostawę i montaż modułu funkcjonalnego BlueView MB 2250 w pojazdach podwodnych typu Gavia. Moduły te poszerzają możliwości obecnie eksploatowanych w Marynarce Wojennej pojazdów Gavia o funkcję skanowania dna pod pojazdem.

Zamontowanie w pojazdach nowego modułu pozwoli na szybsze przeszukanie zadanego rejonu, co przekłada się na bezpieczeństwo pływania.

„Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jak najszybszego przeszukania zagrożonych rejonów pływania należy uznać, że istnieje pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia i zastosowanie możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak i terminu składania ofert dla przetargu ograniczonego” – napisano w ogłoszeniu.

Termin zakończenia składania ofert w przetargu wyznaczono na 27 sierpnia 2019 roku.

Pod koniec 2013 roku dostarczono do Marynarki Wojennej dwa autonomiczne bezzałogowe pojazdy podwodne Gavia produkowane przez islandzką firmę Teledyne.

Autonomiczny pojazd podwodny jest operacyjnie wykorzystywany dla potrzeb wojny minowej przez siły morskie NATO. System przystosowany jest do ochrony portów i szybkiego rozpoznania warunków hydrologicznych dla potrzeb wojny minowej.

Gavia wyposażona jest w urządzenia umożliwiające m. in. wykrywanie i identyfikację min i innych małych obiektów oraz rejestrację prędkości dźwięku w wodzie morskiej.

Podpis   ER