Charakterystyczny napis widziany z góry  „PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE” oraz logo widniejące na dachu magazynu nr 3 przy nabrzeżu Czeskim w szczecińskim porcie zostaną odrestaurowane.

W odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez Zarząd Portu wpłynęły dwie oferty. Jedna z ofert opiewała na kwotę 135 tys. zł, i złożyła ją  firma ze Szczecina, drugi oferent z Katowic wycenił pracę na kwotę przekraczającą 140 tys. zł.

Zakres prac będzie obejmował zmycie i oczyszczenie mechaniczne części dachu z napisem, który zajmuje prawie 2800 m kwadratowych, jak również zagruntowanie starego podłoża pod malowanie.

Nowy napis winien być taki sam jak obecny. Wybrany wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie prac, liczone od dnia przekazania placu robót. Te należy wykonać przy sprzyjających warunkach pogodowych, zapewniających trwałość napisu.
Autor: Monika Woźniak-Lewandowska