Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło, że od przyszłego tygodnia do października 2021 roku zamknie wody Cieśniny Kerczeńskiej, która łączy Morze Czarne z Morzem Azowskim. Cieśnina zostanie zamknięta dla żeglugi okrętów wojskowych i jednostek obcych państw.

Posunięcie to ma miejsce w obliczu rosnących napięć w regionie, a kraje G7 domagają się od Rosji zaprzestania prowokacji i deeskalacji napięcia na Ukrainie.

Na początku tego tygodnia Rosja ostrzegła USA, aby trzymały się z dala od tego obszaru “dla własnego dobra” po tym, jak administracja Bidena oświadczyła, że zamierza wysłać dwa okręty US Navy na Morze Czarne.

Administracja Bidena wycofała okręty z wejścia na Morze Czarne po tym, jak nasiliły się walki między separatystami ukraińskimi wspieranymi przez Rosję. W wyniku najnowszego posunięcia Rosji, wszystkie ukraińskie statki niehandlowe i okręty wojskowe będą miały zakaz przejścia przez Cieśninę Kerczeńską przez sześć miesięcy, co spowoduje blokadę ukraińskich portów w Mariupolu i Berdiańsku jak również uniemożliwi okrętom dotarcie do tych dwóch miast w celu udzielenia wsparcia.

W 2003 roku Ukraina i Rosja podpisały traktat o współpracy w zakresie wykorzystania Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej, zgadzając się na wspólne korzystanie z wód w tym regionie. Traktat zezwala ukraińskim i rosyjskim jednostkom na przepływanie przez Cieśninę Kerczeńską i Morze Azowskie oraz wpływanie do portów docelowych.

Tego typu działania Federacji Rosyjskiej są kolejną próbą, z pogwałceniem norm i zasad prawa międzynarodowego, uzurpowania sobie suwerennych praw Ukrainy jako państwa nadbrzeżnego, ponieważ to Ukraina ma prawo do regulowania żeglugi na wodach Morza Czarnego – oświadczyło ukraińskie MSZ w wydanym w czwartek oświadczeniu.

W oświadczeniu napisano również, że krok ten jest rażącym naruszeniem prawa do wolności żeglugi, gwarantowanego przez Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Zgodnie z konwencją, Federacja Rosyjska nie powinna utrudniać lub zakłócać przejścia tranzytowego przez cieśninę międzynarodową do portów na Morzu Azowskim.

Podpis: MD