Już jutro, 7 października, na Uniwersytecie Szczecińskim odbędzie się wyjątkowe spotkanie, w trakcie którego biznes spotka się z nauką. Podczas gali wręczenia wyróżnień w Plebiscycie Równa Firma dla firm społecznie odpowiedzialnych z województwa zachodniopomorskiego i Plebiscycie Menedżer Roku dla menedżerów z województwa zachodniopomorskiego, zostaną wyłonieni laureaci i zwycięzcy poszczególnych kategorii.  

Wyjątkowa edycja plebiscytów 

– To już ósma edycja Plebiscytu Menedżer Roku i trzecia Plebiscytu Równa Firma – mówi dr Katarzyna Kazojć, Prezes Fundacji Biznes Innowacje Networking, organizatora plebiscytów. – W tym roku będzie wyjątkowo. Nie tylko ze względu na to, że pandemia wymusiła pewne zmiany i długo czekaliśmy na wręczenie wyróżnień. Po raz pierwszy organizujemy bankiet dla uczestników i wydaliśmy przewodnik dobrych praktyk CSR, który jest podsumowaniem dotychczasowych edycji Plebiscytu Równa Firma i będzie wskazówką, jakie działania firmy powinny podejmować, aby były doceniane przez otoczenie i klientów – dodaje. Udział w plebiscytach jest dobrowolny i bezpłatny. Wydarzenia finansowane są dzięki dotacji z Uniwersytetu Szczecińskiego, programowi „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski” i wsparciu Urzędu Miasta Szczecin. To wydarzenia ponad podziałami, obrazujące ogromne możliwości współpracy. Wspiera je wiele organizacji działających w województwie zachodniopomorskim, w tym największe w regionie organizacje zrzeszające pracodawców.

Plebiscyt Menedżer Roku 

Celem plebiscytu jest wyróżnienie menedżerów, dyrektorów, właścicieli firm, którzy dzięki swojej postawie mogą stanowić wzór dla innych. Liderów, u których zaangażowanie, pasja, efektywność działania czy aktywność w otoczeniu to fundament osiągania sukcesów. W tym roku kandydaci zgłaszani byli przez osoby zewnętrzne oraz członków kapituły. Każdy z członków kapituły wskazywał dwie osoby, które nominował i których działania omawiał na posiedzeniu kapituły. Ocena punktowa zadecydowała o zwycięzcach: Menedżerze oraz Menedżerce Roku. Przyznano również dodatkowe nagrody w kategorii: Zarządzanie, Aktywność w otoczeniu, Aktywność społeczna, Skala działalności.

Plebiscyt Równa Firma  

Celem Plebiscytu jest wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie firm z naszego regionu. Firm, które wykazują się ponadprogramową i niewymuszoną prawem dbałością o pracowników, kontrahentów, społeczność oraz środowisko. Podczas tegorocznej edycji wpłynęło 287 zgłoszeń. Firmy, które wyraziły zgodę na udział w Plebiscycie oceniane były przez 30 osobową kapitułę składającą się z pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego i przedstawicieli organizacji będących partnerem plebiscytu. 26 najwyżej ocenionych firm odbierze wyróżnienia podczas gali 7 października. Tam poznamy laureata i firmy, które zasługują na szczególne uznanie pod kątem poszczególnych kategorii: edukacja i rozwój, innowacje społeczne, aktywność społeczna, równy pracodawca, oddział firmy.

Przewodnik dobrych praktyk CSR 

W tym roku dokonano podsumowania wielu lat pracy nad Plebiscytem Równa Firma. Powstał przewodnik dobrych praktyk CSR na bazie działań wyróżnianych w Plebiscycie firm. W przewodniku znaleźć można przykłady działań wskazujących na dbałość o pracowników, współpracę z otoczeniem, z podmiotami w nim funkcjonującymi czy działania jakie podjęły firmy w czasie lock downu związanego z pandemią koronawirusa, mimo trudnej i niepewnej sytuacji. Słowa wstępu do przewodnika dobrych praktyk udzielili Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin i dr Katarzyna Kazojć – pomysłodawczyni plebiscytu. Premiera przewodnika dobrych praktyk CSR, który ukaże się w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej, drukowanej, odbędzie się 9 października w Grand Park Hotel.

Gala Plebiscytu Równa Firma i Menedżer Roku  

7 października, godz. 12.00, Aula Kongresowa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79.

Źródło: Uniwersytet Szczeciński