Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zapobiegania skutkom suszy w Polsce. Inauguracja wraz ze startem kampanii społeczno-medialnej „Stop suszy” odbyła się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W prezentacji udział wzięli minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca.

„Kilka tygodni temu na Wiśle mieliśmy prawie 6 metrów wody, teraz jest to 35 cm. Niewykluczone, że jesienią znów będzie wysoka woda. Jedyną odpowiedzią jest kompleksowy program retencyjny. Ostatecznie chcemy podnieść retencję w ciągu 7 lat do 15 procent, ponieważ obecnie Polska zatrzymuje tylko 6,5 procent wody” – powiedział minister Gróbarczyk.

W ramach Programu Rozwoju Retencji, zainicjowanego przez MGMiŻŚ, do 2027 roku zostaną zrealizowane 94 inwestycje. Planowana jest m.in. budowa 30 nowych zbiorników wodnych, w tym 9 dużych. Całkowity koszt inwestycji to 14 mld zł.

Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 metrów sześciennych wody na cały rok. To nawet cztery razy mniej niż w innych krajach UE.

Podpis   ER