Osiemnaście państw Partnerstwa dla Pokoju bierze udział w tegorocznym międzynarodowym ćwiczeniu morskim pk. Baltic Operations. Faza morska rozpoczęła się w niedzielę, 6 czerwca i potrwa do 19 czerwca. Okręty i lotnictwo morskie operować będzie na Bałtyku oraz w Cieśninach Bałtyckich. Polska Marynarka Wojenna skierowała do udziału w ćwiczeniu korwetę patrolową, trałowce oraz śmigłowce.

BALTOPS to największe na Bałtyku manewry morskie. Głównym założeniem operacji jest przećwiczenie reagowania międzynarodowych sił wobec zagrożeń na morzu.

Faza portowa ćwiczenia odbywała się równolegle w trzech lokalizacjach: w Gdyni Frederickshavn i Kłajpedzie. W niedzielę, 6 czerwca, okręty wyszły na morze, aby zacieśniać współpracę wielonarodowego zespołu okrętów, sił powietrznych i lądowych przy prowadzeniu kompleksowej operacji morskiej. W trakcie ćwiczenia okręty będą samodzielnie, w grupach taktycznych i we współdziałaniu z lotnictwem morskim gromadzić informację o aktualnej sytuacji w rejonie szlaków żeglugowych oraz zapewniać bezpieczną drogę dla zdążającej do regionu prowadzenia działań pomocy humanitarnej.

W tegorocznych manewrach BALTOPS biorą udział siły okrętowe, lotnictwo morskie oraz jednostki operujące na lądzie z Belgii, Kanady, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W składzie komponentu morskiego operować będą dwa zespoły okrętów NATO (Zespół Fregat i Niszczycieli NATO – SNMG1 i Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 – SNMCMG1) oraz zespół okrętów przeciwminowych państw bałtyckich BALTRON.

Polska Marynarka Wojenna uczestniczy w ćwiczeniu BALTOPS już po raz dwudziesty dziewiąty. Zasadnicze siły Marynarki Wojennej wydzielone do ćwiczenia stanowi korweta patrolowa ORP Ślązak (3. Flotylla Okrętów), dwa trałowce OORP Wdzydze i Drużno (8. Flotylla Obrony Wybrzeża), a także trzy śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych: dwa Mi-14PŁ i SH-2G Kaman (Brygada Lotnictwa MW). Będą one wykonywać zadania związane głównie z bezpieczeństwem morskich szlaków komunikacyjnych. Okręt patrolowy będzie wykonywać m.in. zadania monitoringu żeglugi, osłony transportu morskiego i wykrywania wszelkich naruszeń postanowień międzynarodowych. Będzie operował w grupie taktycznej wspólnie z jednostkami ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwecji, Finlandii i Włoch. Trałowce operować będą w składzie zespół okrętów przeciwminowych BALTRON odpowiedzialnego za obronę przeciwminową i wytyczanie bezpiecznych torów wodnych w rejonie objętym kryzysem.

Manewry morskie BALTOPS organizowane są od 1972 roku na Morzu Bałtyckim. Początkowo było to ćwiczenie, w którym brały udział siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od 1993 roku do udziału w manewrach zostały zaproszone nowe państwa z byłego bloku wschodniego, w tym Polska. Od tamtej pory ćwiczenie BALTOPS jest organizowane w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju. Obecnie jest to ćwiczenie międzynarodowe, oparte w głównej mierze na wspólnych działaniach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych, wojny minowej, obrony powietrznej oraz operacji desantu morskiego.

baltops_50_-_michal_pietrzak_12
baltops_50_-_michal_pietrzak_2
baltops_50_-_michal_pietrzak_22
baltops_50_-_michal_pietrzak_17
baltops_50_-_michal_pietrzak_1
baltops_50_-_michal_pietrzak_16
baltops_50_-_michal_pietrzak_24
balt04
baltops_50_-_michal_pietrzak_6
baltops_50_-_michal_pietrzak_10
baltops_50_-_michal_pietrzak_20
bal01
baltops_50_-_michal_pietrzak_3
baltops_50_-_michal_pietrzak_14
balt02
baltops_50_-_michal_pietrzak_12 baltops_50_-_michal_pietrzak_2 baltops_50_-_michal_pietrzak_22 baltops_50_-_michal_pietrzak_17 baltops_50_-_michal_pietrzak_1 baltops_50_-_michal_pietrzak_16 baltops_50_-_michal_pietrzak_24 balt04 baltops_50_-_michal_pietrzak_6 baltops_50_-_michal_pietrzak_10 baltops_50_-_michal_pietrzak_20 bal01 baltops_50_-_michal_pietrzak_3 baltops_50_-_michal_pietrzak_14 balt02

Fot. Michał Pietrzak

Podpis: Sekcja Prasowa 3.FO

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/