Od 16 do 18 czerwca 2021 roku odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja TransNav 2021. Wydarzenie jest organizowane przez Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Instytut Morski.

Konferencja skierowana jest do naukowców i ekspertów zajmujących się szerokim spektrum problemów związanych z bezpieczeństwem żeglugi i transportu morskiego. Celem spotkań, rozmów i prelekcji jest poszukiwanie rozwiązań dla wyzwań w transporcie wodnym, nawigacji i żegludze, mobilności osób i towarów w odniesieniu do energii, infrastruktury, środowiska, bezpieczeństwa i ochrony.

W wydarzeniu wezmą udział między innymi przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków. W ramach wydarzenia, w kooperacji z pracownikami naukowymi Akademii Morskiej w Szczecinie, przygotowaliśmy artykuł dot. certyfikacji bezzałogowych statków powietrznych, wykorzystywanych w żegludze. Jego publikacja ukaże się w jednym z magazynów branżowych.

Więcej informacji o konferencji i jej program dostępne pod linkiem: https://transnav2021.umg.edu.pl/

Źródło: PRS