Rok temu dział badań i rozwoju FAST Labs  firmy BAE Systems ogłosił przejęcie Riptide Autonomous Solutions. Jak poinformowano wówczas, celem tej akwizycji było powiązanie rewolucyjnych podwodnych systemów bezzałogowych (UUV) Riptide z naszymi wiodącymi w branży zdolnościami systemów misji, takimi jak autonomia, nawigacja, łączność, przetwarzanie danych z sensorów, walka elektroniczna i wiele innych. Rok po tej transakcji widzimy już udaną integrację technologii Riptide, która dyktuje tempo rozwoju całej branży.

Rodzina podwodnych systemów bezzałogowych Riptide obejmuje trzy pojazdy: MIKRO o średnicy 4,875 cala (124 mm) i masie 25 funtów (11,3 kg), 1MP (przenośny) o średnicy 7,5 cala (190 mm) i masie 65 do 120 funtów (29,5 do 54,4 kg) oraz 2MP o średnicy 9 cali (238 mm) i masie 120 do 240 funtów (54,4 do 109 kg). Te przenośne, małe UUV są wyrafinowanymi, ale prostymi, skutecznymi i bardzo elastycznymi platformami, które oferują wyróżniające je spośród innych systemów możliwości, w tym zdolność do zanurzenia na większą głębokość, większy zasięg, większą długotrwałość operowania i wyższą prędkość.

„Ponieważ działania połączone obejmujące każdą domenę stają się normą operacyjną amerykańskiego Departamentu Obrony (DoD), istnieje coraz większe zapotrzebowanie na platformy podwodne posiadające krytyczne wyposażenie i technologię autonomiczną”, powiedział dr John Hogan, dyrektor działu Sensor Processing and Exploitation w BAE Systems. „Od czasu ogłoszenia przejęcia dokonaliśmy ogromnych postępów technologicznych i integracyjnych, dzięki czemu możemy służyć klientom Departamentu Obrony, a także organizacjom handlowym, badawczo-rozwojowym i edukacyjnym, aby w przystępny kosztowo i fachowy sposób eksplorować obszary podwodne”.

Wyznaczenie kursu. Pierwszy rok Riptide koncentrował się na krokach milowych związanych z integracją i infrastrukturą:

  • Nowy zakład produkcyjny – najnowocześniejszy zakład produkcji seryjnej i prototypów o wartości wielu milionów dolarów, zbudowany w Plymouth w stanie Massachusetts, który znacznie zwiększa możliwości zarówno rozwoju pojazdów, jak i personelu, koncentrując się na linii produktów Riptide.
  • Model wyceny komercyjnej – ustanowiony w celu usprawnienia zakupu UUV poprzez zastosowanie standardowych konfiguracji systemu w zależności od misji, które satysfakcjonują naszą obszerną bazę klientów, przy jednoczesnym stałym polepszaniu jakości, niezawodności i powtarzalności systemów podwodnych.
  • Prezentacje systemu – w ciągu zaledwie kilku miesięcy od przejęcia nasz zespół zademonstrował zintegrowane rozwiązanie podczas ćwiczenia ANTX (Advanced Naval Technology Exercise) 2019. Zaprezentowano efekt połączenia naszej zaawansowanej technologii autonomii i łączności na częstotliwości radiowej z niedawno nabytą platformą, pokazując łatwość integracji oraz możliwość zastosowania pod wodą technologii wcześniej stosowanej w lotnictwie. Modułowe systemy o architekturze otwartej BAE Systems mają sprawdzoną zdolność szybkiej integracji i wprowadzania nowych rozwiązań w wielu różnych misjach.
  • Rozwój produktu – nowy obiekt i dodatkowe inwestycje własne doprowadziły do wielu kroków milowych dla tego produktu, w tym przekształcania prototypów w systemy gotowe do produkcji. • Micro UUV – ulepszony o nowe funkcje.
  • 1MP UUV – gotowy prototyp.
  • 2MP UUV – ukończony projekt nowej generacji i prototyp.
  • Ponadto opracowaliśmy pierwszy prototyp naszego UUV zdolny do operowania na głębokości 6000 metrów. Zapewni on niezrównaną elastyczność i efektywność kosztową, wykonując misje niespotykane dla klasy małych UUV i pokonując bariery w dostępie do głębin oceanu.

Głębiej, dalej, szybciej, mądrzej.

Ponieważ rozwój i integracja zapewniają ewolucję naszych produktów, dążymy do tego, aby dostarczać modułowe konstrukcje UUV zdolne do wykonania wielu misji. Systemy te powinny być łatwo modyfikowane w zależności od różnych potrzeb rozwoju. Nasza rodzina autonomicznych podwodnych systemów bezzałogowych Riptide to długofalowe i skalowalne rozwiązanie dla projektantów autonomii i zachowań, systemów zasilania, sensorów podwodnych i nowego wyposażenia. Wśród wielu zastosowań komercyjnych i wojskowych dla naszych UUV i zestawów czujników jest obserwacja dna morskiego, ochrona portów morskich, gromadzenie danych wywiadowczych, obserwacja infrastruktury, badanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działania przeciwminowe.

Źródło: BAE Sustems