Orsted Offshore / Portal Stoczniowy

Kluczowe firmy w europejskiej energetyce Shell, Siemens i TenneT wezwały do uwzględnienia w kolejnych aukcjach dla morskiej energetyki wiatrowej warunku budowy instalacji pozwalających na zmagazynowania nadwyżek produkowanej energii. W tej chwili w zasadzie jedyną technologią, która może zagwarantować przetrzymanie w dłuższym okresie ogromnych nadwyżek energii odnawialnej, jest tzw. power-to-gas. pisze portal gramwzielone.pl.

Shell, Siemens i TenneT wezwały do włączenia tej technologii do kolejnych aukcji dla morskiej energetyki wiatrowej, co przyspieszyłoby jej urynkowienie.

Zdaniem wymienionych firm, w latach 2026-2030 takie aukcje, uwzględniające budowę instalacji zamieniających energię elektryczną w wodór, tzw. power-to-gas, powinny dotyczyć wolumenu wiatraków o łącznej mocy około 900 MW.

Produkowana przez nie energia byłaby transportowana na ląd i tam zamieniana w wodór, który mógłby trafiać do przemysłu czy transportu, a poprzez możliwość sterowania produkcją wodoru operatorzy systemów przesyłowych zyskaliby dodatkowe narzędzia zwiększające elastyczność systemu energetycznego.

– Błyskawiczna ekspansja morskiej energetyki wiatrowej ma sens tylko wtedy, gdy połączymy ją z technologiami magazynowania energii, takimi jak power-to-gas. To zapewni elastyczność, ulży sieciom i uczyni dostawy energii bezpieczniejszymi. Po roku 2030 będzie to ponadto oznaczać mniejsze potrzeby w zakresie rozbudowy sieci. W długim terminie produkcję wodoru będzie można połączyć z innymi technologiami OZE. To pociągnie transformację energetyczną i pomoże w realizacji celów klimatycznych – komentuje Lex Hartman, CEO TenneT.

Może Cię zainteresować:

Potężny kontrakt MHI Vestas: 100 turbin na farmę offshore w szkockiej zatoce Moray Firth

Potężny kontrakt MHI Vestas: 100 turbin na farmę offshore w szkockiej zatoce Moray Firth

Kluczowe firmy w europejskiej energetyce – Shell, Siemens i TenneT – wezwały do uwzględnienia w kolejnych aukcjach dla morskiej energetyki wiatrowej warunku budowy instalacji pozwalających na zmagazynowania nadwyżek produkowanej energii. Czytaj dalej

Działający w Holandii i Niemczech operator systemu przesyłowego bierze zresztą udział w pilotażowym projekcie „Element One” mającym na celu budowę magazynu energii w technologii power-to-gas, który powstanie w Dolnej Saksonii i którego moc wyniesie 100 MW.

Magazyn energii realizowany we współpracy z Gasunie Deutschland oraz Thyssengas  powstanie w pobliżu sieci przesyłowych TenneT, którymi płynie energia produkowana przez niemieckie farmy wiatrowe znajdujące się na Morzu Północnym.

Magazyn energii ma być włączany do sieci stopniowo, począwszy od roku 2022, a gaz uzyskiwany z nadwyżek energii elektrycznej będzie można wykorzystać ponownie w elektroenergetyce, ale także w transporcie czy procesach przemysłowych.

– Wykorzystanie zielonego gazu w transporcie, ciepłownictwie i procesach przemysłowych tworzy ogromne szanse. Nie możemy myśleć tylko o energii elektrycznej. Szersza perspektywa umożliwi nam implementowanie wielu technologii i zaangażuje szerokie grono firm pracujących w tym obszarze – mówił o tym projekcie Olaf Lies, minister środowiska i energii Dolnej Saksonii.

W tym roku instalacja wykorzystująca technologię tzw. power-to-gas powstała w Brandenburgii.

Może Cię zainteresować:

Siemens Gamesa dostarczy turbiny wiatrowe na belgijską farmę offshore SeaMade

Siemens Gamesa dostarczy turbiny wiatrowe na belgijską farmę offshore SeaMade

Kluczowe firmy w europejskiej energetyce – Shell, Siemens i TenneT – wezwały do uwzględnienia w kolejnych aukcjach dla morskiej energetyki wiatrowej warunku budowy instalacji pozwalających na zmagazynowania nadwyżek produkowanej energii. Czytaj dalej

W ramach projektu Store&Go w niemieckiej gminie Falkenhagen, położonej niedaleko Frankfurtu nad Odrą, uruchomiono instalację, w której zielona energia elektryczna będzie zamieniana w wodór poddawany następnie procesowi metanizacji. W ten sposób sprawdzony ma zostać kolejny sposób wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych.

Nowa instalacja stanęła obok zbudowanej wcześniej, w której z nadwyżek energii elektrycznej jest wytwarzany jedynie wodór – określany w tym projekcie jako „WindGas” – który jest wprowadzany od razu do sieci gazowej. W tym przypadku istnieją jednak techniczne bariery umożliwiające wprowadzenie do sieci tylko ok. 5-10 proc. wodoru.

Ten problem ma rozwiązać dalsza zamiana wodoru w syntetyczny gaz naturalny, do czego zostanie wykorzystany dwutlenek węgla pochodzący z instalacji produkującej bioetanol.

Nowa instalacja ma produkować w ciągu godziny 57 m3 syntetycznego gazu naturalnego (SNG), co odpowiada produkcji około 600 kWh.

Źródło: gramwzielone.pl