Fot. Globtroter

Przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych dot. zarządzania drogami wodnymi – m.in. takie zadanie miałby pełnić nowy rządowy pełnomocnik ds. spraw inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Rząd chce też powołać Główny Urząd Inwestycji Morskich.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu rozporządzenia rządu ws. powołania pełnomocnika do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Projekt ma przygotować resort infrastruktury i miałby być on przyjęty przez rząd jeszcze w 2020 roku.

“Wydanie przedmiotowego aktu jest pilnie potrzebne celem zapewnienia właściwej koordynacji działań związanych ze sprawami gospodarki wodą oraz inwestycji morskich i wodnych, w tym rozpoczęcia procesu organizowania Głównego Urzędu Inwestycji Morskich” – czytamy w wykazie.

W wykazie wskazano, że nowy pełnomocnik miałby m.in. prowadzić prace studialne i opracowywać propozycje rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Byłyby to m.in. koncepcje ekonomiczne, prawne i organizacyjne w tym zakresie.

Do zadań pełnomocnika należałoby również określanie koniecznych inwestycji w gospodarce wodnej i ściekowej, czy identyfikacja zagrożeń związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym i przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Zgodnie z założeniami, pełnomocnik miałby również przedstawić harmonogram działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich, a także monitorować postęp prac w tej sprawie.

Źródło: PAP