Saab podpisał umowę o partnerstwie z australijskim Departamentem Obrony w celu opracowania systemów zarządzania walką (Combat Management Systems – CMS) dla wszystkich najważniejszych klas okrętów nawodnych Royal Australian Navy. Saab nie otrzymał jeszcze zamówienia na przyszłe systemy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Saaba i australijskiego Departamentu Obrony, Saab dostarczy wyposażenie centrali bojowej (w tym konsole wielofunkcyjne) przeznaczone na wyposażenie serii fregat typu Hunter Royal Australian Navy. Nowy system zarządzania walką oparty będzie na znanym CMS nowej generacji SAAB’a: „Saab’s ‘Next Generation’ Combat Management System” i stanie się standardowym wyposażeniem głównych okrętów nawodnych RAN.

„Ta umowa jest ważnym kamieniem milowym w naszych długoletnich relacjach z Australią, planujemy dalsze budowanie naszego partnerstwa i wspieranie zdolności Royal Australian Navy dzięki naszemu najnowocześniejszemu systemowi zarządzania walką” powiedział Anders Carp, szef działu Saab Business Area Surveillance.

Saab dostarczy „Next Generation CMS” na nowe australijskie pełnomorskie patrolowce (Offshore Patrol Vessels – OPV) typu Arafura zbiornikowce zaopatrzeniowe floty typu Supply. Saab zmodernizuje również CMS 9LV obecnie używane na fregatach typu Anzac i zapewni oprogramowanie do planowanej modernizacji CMS niszczycieli typu Hobart.

Podpis: TW