Sejm przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, która usprawni proces zarządzania i zwiększy bezpieczeństwo w polskich portach. Minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiada, że Droga Czerwona w Gdyni w końcu może być zbudowana.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 19 lipca jednogłośnie. Za głosowało 420 posłów, natomiast 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Przyjęta nowelizacja dostosowuje przepisy krajowe do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.

Dzięki nowelizacji nastąpi poprawa funkcjonowania polskich portów i przystani morskich, w tym świadczonych morskich usług. Ma to wpłynąć na wzmocnienie pozycji polskich portów i przystani na międzynarodowym rynku, przede wszystkim w basenie Morza Bałtyckiego , jako węzły logistyczne w globalnych łańcuchach dostaw, zwłaszcza dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Przepisy nowelizacji umożliwiają również sprawniejszą realizację infrastruktury dostępowej do portów.

Dzięki temu minister infrastruktury wraz z ministrem gospodarki morskiej po zasięgnięciu opinii samorządów, będzie mógł zaliczyć drogi dostępowe do portów jako drogi krajowe, w kontekście rozwoju międzynarodowej sieci transportowej TEN-T.  Dzięki temu będą mogły być one objęte nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Najlepszym przykładem jest tzw. Droga Czerwona w Gdyni, która będzie mogła powstać z udziałem GDDKiA.

„Droga Czerwona w końcu będzie mogła być zbudowana i poprawiać logistykę towarową Portu Gdynia, ale także komunikację drogową w samym mieście” – mówi minister Marek Gróbarczyk.

„Bezpośrednio z największą inwestycją, jaką jest budowa Portu Zewnętrznego związany jest temat budowy Drogi Czerwonej, która ma priorytetowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej z i do Portu Gdynia. Należy jak najszybciej zrealizować tak poważne inwestycje jak chociażby wspomniana Droga Czerwona, która rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców Gdyni, a także będzie wsparciem inwestycji stymulujących nowoczesną produkcję i usługi okołoportowe” – dodała  poseł Dorota Arciszewska–Mielewczyk, przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podpis   ER