Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o budowie portów zewnętrznych mającej przyspieszyć m.in. powstanie Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni, a także głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

Za podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy zagłosowało 64 senatorów, nikt nie był przeciw, żaden senator nie wstrzymał się też od głosu.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa wprowadza szereg ułatwień proceduralnych. Chodzi przede wszystkim o ułatwienia w nabywaniu nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych.

Nowe prawo zawiera również przepisy szczegółowo regulujące kwestie odszkodowań za wywłaszczone grunty – przede wszystkim wskazuje sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości – oraz odszkodowań za ograniczenie praw do nieruchomości .

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk tłumaczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nowe przepisy pozwolą o kilka lat przyspieszyć przygotowanie inwestycji w portach w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu.

Bez nowej ustawy proces przygotowania inwestycji w tych miastach wyniósłby ok. 7 lat; po zmianie przepisów – czas ma się skrócić do 3-4 lat.

Port Centralny obejmie ok. 1400 ha akwenu oraz 410 ha zalądowionej powierzchni. Projekt przewiduje powstanie 9 terminali. Wybudowane zostaną cztery obrotnice i trzy tory podejściowe.

Budowa Portu Centralnego w kształcie, jaki obejmuje koncepcja, ma kosztować ok. 12 mld zł, uwzględniając wydatki po stronie administracji morskiej na budowę nowych falochronów, obrotnic i torów podejściowych.

Zarząd Portu planuje zrealizować inwestycję z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Pierwsze terminale mogą pojawić się już w 2029 roku.

Port Zewnętrzny w Gdyni ma kosztować 4-5 mld zł, a koszt głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu to 2-2,5 mld zł.

Podpis   ER