PGNiG Upstream Norway – spółka zależna PGNiG – zawarło warunkową umowę zakupu przedsiębiorstwa Ineos E&P Norge (IEPN) od Grupy Ineos, podało PGNiG. Wartość transakcji to 615 mln USD. Szacowany średni poziom wydobycia gazu ziemnego przez PGNiG w Norwegii może w wyniku transakcji wzrosnąć o ok. 1,5 mld m3 rocznie w najbliższych 5 latach.

“Ineos E&P Norge posiada udziały w 22 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym obejmujących m.in. 3 złoża produkcyjne: Alve, Marulk, Ormen Lange oraz terminal gazowy Nyhamna. Szacowana wielkość zasobów węglowodorów wynikająca z posiadanych przez IEPN udziałów w koncesjach wynosi ok. 117 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (na dzień 1 stycznia 2021 roku), z czego ponad 94% stanowią zasoby gazu ziemnego. Szacowany średni poziom wydobycia gazu ziemnego przez PGNiG w Norwegii może w wyniku transakcji wzrosnąć o ok. 1,5 mld m3 rocznie w najbliższych 5 latach” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, PGNiG UN przejmie portfel koncesji poszukiwawczych, w ramach którego IEPN pełni rolę operatora na 6 koncesjach, podano również.

Cena umowna nabycia IEPN wynosi 615 mln USD przy efektywnej dacie transakcji przypadającej na 1 stycznia 2021 roku. Ostateczna cena zostanie pomniejszona o dochody uzyskane przez IEPN w okresie od daty efektywnej transakcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do dnia przejęcia kontroli operacyjnej przez PGNiG UN nad IEPN. Warunkiem zawieszającym umowy jest uzyskanie zgód korporacyjnych w ramach Grupy PGNiG. Warunkiem przejęcia kontroli jest uzyskanie zgód administracyjnych w Norwegii, wynika także z materiału.

“Zakup IEPN jest zgodny ze strategią grupy kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku […] w zakresie zwiększania bazy udokumentowanych zasobów i poziomu wydobycia węglowodorów. W efekcie nabycia IEPN poziom produkcji gazu przez PGNiG UN w Norwegii może osiągnąć szczytowy poziom 4 mld m3 gazu ziemnego rocznie w 2027 roku” – czytamy dalej.

Źródło: