Offshore Niemcy / Portal Stoczniowy

Fot. Deepwater

MFW Bałtyk II, w którym Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijający projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II, uzyskał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) nowe warunki przyłączenia projektu MFW do sieci przesyłowej, podała Polenergia.

“Uzyskane warunki obejmują moc przyłączeniową 720 MW, uznawaną za docelową dla realizowanego przez spółkę projektu MFW. Jednocześnie, wydanie warunków przez operatora związane jest ze spełnieniem się warunku zawieszającego zawartego w oświadczeniu spółki MFW Bałtyk III sp. z o.o., w której emitent również posiada 50% udziałów, rozwijającej projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk III, o wyrażeniu zgody na obniżenie mocy przyłączeniowej objętej umową przyłączeniową zawartą z operatorem z 1200 MW do 720 MW” – czytamy w komunikacie.

W konsekwencji Polenergia i MFW Bałtyk III uprawnione są do realizacji dwóch projektów morskich farm wiatrowych o mocy 720 MW każdy, przyłączanych do punktów przyłączenia, zlokalizowanych w istniejącej stacji elektroenergetycznej Słupsk-Wierzbięcino. Powyższe jest zgodne z zamiarem inwestycyjnym spółek projektowych i Polenergii, a także umożliwia docelowy sposób przyłączenia, w ramach planowanej realizacji projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III.

Warunki określają m.in. inwestycje po stronie spółki oraz operatora, których realizacja będzie konieczna do zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z projektu MFW, jak również inne warunki realizacji przyłączenia, podsumowano.

Źródło: