Foto. BBN

9 września br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie szefa BBN ministra Pawła Solocha z ministrem Jeremy Quinem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii odpowiedzialnym za zamówienia obronne.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na tematy sytuacji bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń na Białorusi, priorytetach polskiej i brytyjskiej polityki bezpieczeństwa oraz o współpracy sektora przemysłu obronnego.

Minister P. Soloch zaznaczył, ze Polska docenia znaczący wkład Londynu w zabezpieczenie wschodniej flanki NATO. Wielka Brytania jest zaangażowana w ramach eFP w Polsce oraz w Estonii, gdzie jest państwem ramowym batalionowej grupy bojowej NATO.

Minister podziękował także za zaangażowanie i przedstawienie oferty brytyjskiego przemysłu zbrojeniowego w ramach XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, gdzie strona brytyjska w tym roku zaprezentowała własną Wystawę Narodową. Minister Jeremy Quin wyraził m.in. chęć kooperacji w rozwoju i modernizacji sprzętu dla potrzeb Sił Zbrojnych, w tym zwłaszcza na rzecz bezpieczeństwa morskiego oraz obrony powietrznej.

Źródło: BBN