25 czerwca terminal LNG w Świnoujściu obsłużył 3. w tym miesiącu dostawę skroplonego gazu ziemnego. Tym razem nie była elementem kontraktów długoterminowycha efektem transakcji SPOT.

Kontrakt SPOT (Single Payment Option Trading), czyli umowa krótkoterminowa zakupu towaru, czasem nawet będącego już w drodze do regionu potencjalnego odbiorcy, jest formą stosowaną również na rynku obrotu gazem LNG. W każdej transakcji spotowej główną przesłanką jej zawarcia jest cena. Zawsze jest ona najbardziej atrakcyjna w momencie zawierania transakcji. W przypadku umów gazowych nie trwają one podręcznikowe półtora dnia (jak ma to miejsce na rynkach walutowych), ale nie więcej niż półtora miesiąca. Każdorazowo cena przy takich kontraktach może być wyrażona w wieloraki sposób. Jedną z możliwości jest podanie ceny za daną objętość, wyrażonej w danej walucie. Kreuje to jednak pewne ryzyka związane z czasem dostawy paliwa.

Tego typu transakcje mogą być sposobem na obniżenie średniej ceny „koszyka” zakupionego gazu, gdyż pozwalają na zakup interwencyjny w czasie zniżki cen. Są również po części alternatywą/uzupełnieniem transakcji terminowych pod warunkiem posiadania zdolności do magazynowania nadwyżek posiadanego gazu.

Wbrew powszechnej opinii, kontrakty tego typu są bardzo istotną częścią ogółu dostaw realizowanych do Polski przez PGNiG drogą morską. Na 131 dostaw, mających miejsce od początku istnienia gazoportu, aż 37 to były właśnie tego typu transakcje. Daje to aż 28% ogółu zawinięć do terminala.

Do tego typu dostaw należy ostatnia zrealizowana 25 czerwca, gdy do portu zawinął metanowiec GasLog Windsor,który dostarczył około 165 000 m3 LNG co odpowiada około 75 000 ton LNG lub po regazyfikacji 95 mln m3 gazu ziemnego.

GasLog Windsor został zbudowany w 2020 roku przez stocznię Samsung Heavy Industries. Nosi banderę Bermudów a jego macierzystym portem jest Hamilton. Jego wymiary to:długość 297 m., szerokość 47 m., zanurzenie 12 m..Maksymalna pojemność zbiorników wynosi 180 000 m3 LNG. Pojemność rejestrowa statku wynosi 120 709 jednostek, a jego nośność to 92 764 DWT. GasLog Windsor ma prędkośćmaksymalną 20 węzłów i marszową 15 węzłów. Statek ten należy do serii 6 jednostek zamówionych w Korei przez greckiego armatora GasLog Ltd. Obecnie firma ta dysponuje 19 metanowcami o pojemności 145 000-180 000 m3 LNG. Ponadto poprzez podmioty zależne kontroluje kolejnych 15 jednostek o wielkości pojemności 145 000174 000 m3 LNG. Gaslog Windsor jest 4. statkiem z serii 6 jednostek zamówionych w Korei, a zapoczątkowanej przez Gaslog Warsaw, również będący w przeszłości gościem w polskim porcie. Kolejne dwa statki tego typu mają być dostarczone do końca br. Cena metanowca tego typu wyniosła około 190 mln USD.

Statek dysponuje dwuśrubowym układem napędowymwykorzystującym dwa silniki Wartsila HSD Engine 5X72DF, dwupaliwowe (tzn. mogące pracować na oleju napędowymlub pozyskanym z ładowni rozprężonym LNG), wolnobieżne, 5-cylindrowe, o mocy MCR 12 084 kW (16 429 KM) – każdy (przy 74 obr./min.). Jednostka wyposażona jest w zbiorniki ładunkowe GTT systemu Mark III Flex Plus zapewniające niewielki współczynnik odparowywania ładunku, wynoszący około 0,07 %.

GasLog Windsor przywiózł swój ładunek, podobnie jak poprzednie trzy statki tego armatora w przeszłości, ze Stanów Zjednoczonych, jednak tym razem portem załadunku nie był terminal znad Sabine Pass w Luizjanie, a terminal Cove Pointw Marylandzie, nad Zatoką Chesapeake.

Podpis: Tomasz Witkiewicz