Portal Stoczniowy w trosce o przyszłość MW postanowił  zwrócić się z pytaniami do kandydatów na  urząd Prezydenta RP, dotyczącymi przyszłości tego rodzaju sił zbrojnych.

Pytania przesłano poniższym kandydatom:

Pan Andrzej Duda,

Pan Szymon Hołownia,

Pani Małgorzata Kidawa-Błońska,

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz,

Pan Robert Biedroń,

Pan Krzysztof Bosak,

Pan Mirosław Piotrowski,

Otrzymane dotychczas odpowiedzi publikujemy na łamach Portalu.

Stanowisko kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Czy ma Pani świadomość bezprecedensowej wyrwy w naszym narodowym systemie bezpieczeństwa morskiego ze względu na całkowitą degradację Marynarki Wojennej jaka nastąpiła w ostatnich latach?

Wyraźnym priorytetem w rozwoju Sił Zbrojnych po 2000 roku były Siły Powietrzne. Na potrzeby bezpieczeństwa morskiego pozyskano od 2011 i w następnych latach rozwijano Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy, wyposażoną w nowoczesny sprzęt jednostkę Marynarki Wojennej. W 2013 podjęto decyzję o dokończeniu budowy ORP Ślązak i rozpoczęciu budowy pierwszego z serii niszczyciela min Kormoran (pierwszy nowy okręt budowany od dziesiątków lat dla MW). W 2015 rozstrzygnięto przetarg na śmigłowce wielozadaniowe, z których duża część miała służyć bezpieczeństwu morskiemu. Do 2015 przygotowano decyzję o pozyskaniu nowoczesnych okrętów podwodnych z pociskami manewrującymi. Niestety po 2015 roku plany rozwoju MW zostały odłożone lub zaniechane.

Jaki Pani zdaniem procent budżetu na Programy Modernizacji Technicznej SZRP powinien być przeznaczany na odbudowę Marynarki Wojennej?

Uważam, że rozwój Sił Zbrojnych należy traktować całościowo. Przykładem są np. zaniechania w programie śmigłowcowym. Lepszym rozwiązaniem jest zgoda na szybkie podjęcie realizacji co najmniej jednego dużego programu dla MW np. pozyskania okrętów podwodnych.

30 procent wymiany handlowej transportowana jest morzem. Jaki jest zatem Pani pomysł na zapewnienie bezpieczeństwa tymże transportom w czasie pokoju, kryzysu lub wojny?

Współpraca w ramach NATO, a w szczególności na Bałtyku współpraca z Niemcami. Niestety różne projekty w tym zakresie zostały zredukowane po 2015. Polska oczywiście musi mieć swój wkład i na Bałtyku i w misjach NATO.

Czy może Pani wskazać co jest przyczyną bezprecedensowego upadku MW RP oraz związanych z tym groźnych zaniedbań w dziedzinie bezpieczeństwa naszego kraju?

Kolejne rządy miały inne priorytety i odkładały bardzo kosztowne programy dotyczące MW na później. Opinia publiczna, wojskowi i eksperci nie byli i nie są przekonani do konieczności inwestowania w MW.

 

Czy poparłaby Pani ideę powołania Narodowego Planu odbudowy MW RP, polegającego na zapisaniu w ustawie obowiązku przeznaczania corocznie na modernizację MW RP kwoty np. 2,2 mld PLN (co odpowiada wartości procentowej PKB równej 0,1%) umożliwiających w perspektywie 10 lat wyposażenie Marynarki Wojennej w niezbędne okręty, takie jak np. fregaty rakietowe i okręty podwodne, oraz śmigłowce i samoloty (śmigłowce pokładowe i morskie samoloty patrolowe) a będącej poza budżetem MON (tak jak to miało miejsce w przypadku zakupu samolotów F-16)?

Jestem za odbudową i rozwojem Marynarki Wojennej. Niemniej jednak jestem przeciwna sztywnym zapisom, które szybko stają się martwe. Działania powinny być podejmowane przez rząd i MON przy szerokiej konsultacji z Sejmem i Senatem w ramach kolejnych budżetów.

Czy poprze Pani jak najszybsze odtworzenie Dowództwa Marynarki Wojennej jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych?

Nie ma jakiegokolwiek związku między „odtworzeniem Dowództwa Marynarki Wojennej jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych” a realnymi zdolnościami Marynarki Wojennej. Lata zapaści przypadają właśnie na tę samodzielność i odrębność. MW będzie się rozwijać jako część sił połączonych, jeśli jej priorytety będą reprezentowane w Sztabie Generalnym i Dowództwie Generalnym.

Autor: Małogorzata Kidawa – Błońska