Foto. Finance Monthly

Poniżej prezentujemy odpowiedź Ministerstwo Obrony Narodowej na pytania Portalu Stoczniowego dotyczące programu Miecznik.

Zadaliśmy następujące pytania:  

  1. Na jakim etapie znajduje się faza analityczno-koncepcyjna dotycząca pozyskania okrętów nawodnych kr. Miecznik?
  2. Kiedy przewiduje się zakończenie tego etapu postępowania?
  3. Czy w fazie a-k bierze udział jedynie Polska Grupa Zbrojeniowa czy też inne podmioty w tym zagraniczne?
  4. Czy PGZ w swojej propozycji przedstawiła ofertę opartą na współpracy z jednym, wybranym oferentem zagranicznym czy też jest to oferta wariantowa?
  5. Czy w związku z dramatycznym stanem komponentu bojowego MW RP rozważane jest, wzorem postępowania które zaowocowało pozyskaniem myśliwców F-35, odstąpienie od postępowania konkurencyjnego i zakup jednostek w oparciu o występowanie Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa?

Na tak postawione pytania otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:

Obecnie prowadzone prace analityczno-koncepcyjne w ramach programu MIECZNIK znajdują się na końcowym etapie i powinny zakończyć się w bieżącym roku. Inspektorat Uzbrojenia przeprowadził Dialog Techniczny, w którym wzięły udział podmioty krajowe oraz zagraniczne. W związku z występowaniem Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa planowane jest zaangażowanie podmiotów polskiego przemysłu stoczniowego, natomiast stosowne rekomendacje w zakresie wszystkich aspektów dotyczącego pozyskania okrętów MIECZNIK zostaną określone w dokumentach wynikowych fazy analityczno-koncepcyjnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inspektorat Uzbrojenia przekazuje Wykonawcom zaproszenia do złożenia ofert na etapie fazy realizacyjnej zadania.