Porty Morskie / Portal Stoczniowy

W ostatnim raporcie State of Freight wydanym w grudniu 2018 roku porty z amerykańskiego zrzeszenia władz portowych (American Association of Port Authorities – AAPA) określiły potrzebę wzmocnienia ochrony portów w ciągu najbliższych 10 lat. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mają kosztować przez ten czas łącznie 4 mld dolarów– o 3 mld więcej niż według dotychczasowych zasad.

Może Cię zainteresować:

US Navy: Pentagon kupuje dwa lotniskowce atomowe typu Gerald R. Ford

US Navy: Pentagon kupuje dwa lotniskowce atomowe typu Gerald R. Ford

W ostatnim raporcie State of Freight wydanym w grudniu 2018 roku porty z amerykańskiego zrzeszenia władz portowych (American Association of Port Authorities – AAPA) określiły potrzebę wzmocnienia ochrony portów w ciągu najbliższych 10 lat. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mają kosztować przez ten czas łącznie 4 mld dolarów– o 3 mld więcej niż według dotychczasowych zasad. Czytaj dalej

Wzrost kosztów ma wynikać z powstawaniem nowych rodzajów zagrożeń dla portów i ich infrastruktury w Stanach Zjednoczonych, ale także zwiększeniem ich przepustowości w ciągu ostatnich dwóch dekad.  Po zamachach z 11 września 2001 roku rząd Stanów Zjednoczonych uznał infrastrukturę portową za narażoną na ataki terrorystyczne. Łatwo było wyobrazić sobie przenikanie za pośrednictwem gigantycznych hubów portowych całych oddziałów terrorystów, nie wspominając już o możliwości przerzucania do Ameryki materiałów niebezpiecznych, z których można byłoby stworzyć na miejscu broń masowego rażenia. Dlatego władze Stanów Zjednoczonych przyznały po zamachach specjalny grant, z Federal Emergency Management Agency, na ochronę państwowej infrastruktury portowej w wysokości 100 mln USD rocznie. Od tamtego czasu jednak wzrósł poziom wymiany towarowym miedzy supermocarstwem a resztą świata. O 15 proc. Zwiększyła się sama liczba obywateli USA, o 71 proc. wzrosła liczba przechodzących przez porty kontenerów a tonaż przerzucanego frachtu o 37 proc. Już to samo w sobie sprawia, że potrzeby są większe i szacunki nakładów na samo tylko utrzymanie i poprawę zabezpieczeń portów ma kosztować w ciągu kolejnych 10 lat 2,62 mld USD, a zatem ponad 2,5 raza więcej rocznie niż dotychczas. Dalsze 127 mln USD rocznie ma kosztować wprowadzenie zabezpieczeń związanych z zupełnie nowego rodzaju zagrożeniami.

Może Cię zainteresować:

Deutsche Marine: Morze Bałtyckie ponownie możliwym teatrem operacyjnym

Deutsche Marine: Morze Bałtyckie ponownie możliwym teatrem operacyjnym

W ostatnim raporcie State of Freight wydanym w grudniu 2018 roku porty z amerykańskiego zrzeszenia władz portowych (American Association of Port Authorities – AAPA) określiły potrzebę wzmocnienia ochrony portów w ciągu najbliższych 10 lat. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mają kosztować przez ten czas łącznie 4 mld dolarów– o 3 mld więcej niż według dotychczasowych zasad. Czytaj dalej

W raporcie zaliczono do nich: ochronę przed oddziaływaniem dronów, cyberbezpieczeństwo, zagrożenie ze strony uzbrojonych w broń palną intruzów (active shooter) i inne. 85 proc. portów zrzeszonych w AAPA spodziewa się zwiększenia  bezpośredniego zagrożenia zarówno jeśli o atak kinetyczny jak i cyber. Co ciekawe wzrostu problemów w na tych polach nie przewidywano jeszcze 10 lat wcześniej. 78 proc. portów  przewiduje  użycie powiększonych grantów na poprawę swojego bezpieczeństwa cyber, a 90 proc. zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na poprawę klasycznych zabezpieczeń takich jak m.in. kamery i inne sensory dozorowe. Dodatkowym kosztem będzie też utrzymywanie odpowiedniej liczby pracowników ochrony dniem i nocą, a także służb, które miałyby reagować w przypadku nagłego wystąpienia zagrożenia albo ataku w porcie.

Podpis: Maciej Szopa.