Przyszły „Ro Sailor” zostanie przeholowany do Norwegii przez należący do Polskiego Ratownictwa Okrętowego holownik Onyx.

Nowy norweski fish carrier/well boat zostanie przemieszczony do stoczni Larsnes Mekaniske Verksted AS która dokończy jego wyposażanie. Wykonawcą holowania będzie PRO, specjalizująca się w takich pracach. Do tego celu użyto jednostki AHTS Onyx posiadającej tzw. „uciąg na palu” o wartości 66 ton. Ten pełnomorski holownik jest nową jednostką armatora gdyż został wcielony do służby w 2015 roku i reprezentuje najwyższy standard wyposażenia m.in. poprzez zastosowanie systemów dynamicznego pozycjonowania. Zespół holowniczy składający się z Onyx’ a i Ro Sailor’a opuścił gdański port 1 grudnia  i z prędkością 8,5 węzła zmierza do portu przeznaczenia. Co ciekawe trasa zespołu biegnie przez duńską cieśninę Limfjorden (oddzielającą półwysep Jutlandzki od wyspy Nørrejyske Ø w wyniku zalania przez morze w 1925 roku łączącego je przesmyku) pozwalającą na znaczne skrócenie trasy rejsu i ominiecie Skagerraku.

Fot. holownik ONYX/PRO

Zbudowany według projektu biura konstrukcyjnego Skipskompetanse AS. statek ma długość  79,3 m., szerokość 15,0 m., zanurzenie 5,6 m, tonaż 2999 jednostek, nośność 900 ton. Jego napęd składa się z silnika wysokoprężnego Yanmar 6EY33W o mocy 3360 kW napędzającego jedną śrubę.

Fot. Ro Sailor

Podpis: Tomasz Witkiewicz