Stocznia Szczecińska / Portal Stoczniowy

Projekt “Opracowanie, budowa i weryfikacja w warunkach rzeczywistych prototypu semi-autonomicznego statku towarowego żeglugi morskiej” będzie  w latach 2019 – 2020 realizowany przez  Stocznię Szczecińską. Partnerami Stoczni w projekcie są JPP Marine Sp. z o.o. S. k  oraz Nelton Sp. z o. o. Projekt Stoczni Szczecińskiej otrzymał najwyższą kwotą dofinansowania w całym konkursie NCBiR. Liczba złożonych wniosków wynosiła 62, a liczba zwycięskich projektów to 17. Rozpoczęcie projektu zaplanowano na I kwartał 2019 roku, a czas jego trwania to 24 miesiące. Budżet projektu wynosi 58 728 759 zł.

SAC (Semi- Autonomous Coaster) to pierwszy tak kompleksowy projekt B+R polskiego statku morskiego o wysokim poziomie autonomiczności. Jego realizacja daje realną szansę na zbudowanie w Polsce silnego partnerstwa naukowo-przemysłowego w obszarze wysoce innowacyjnych jednostek pływających.

Może Cię zainteresować:

Przemysł stoczniowy: Stocznia Szczecińska i Gryfia jako pierwsze idą pod nadzór ministerstwa gospodarki morskiej

Przemysł stoczniowy: Stocznia Szczecińska i Gryfia jako pierwsze idą pod nadzór ministerstwa gospodarki morskiej

Projekt "Opracowanie, budowa i weryfikacja w warunkach rzeczywistych prototypu semi-autonomicznego statku towarowego żeglugi morskiej" będzie w latach 2019 – 2020 realizowany przez Stocznię Szczecińską. Czytaj dalej

Efektem bezpośrednim projektu będzie prototyp semi-autonomicznego coastera SAC (ang. Semi – Autonomous Coaster), umożliwiający przetestowanie wybranych wysoce innowacyjnych komponentów z zakresu technologii morskich. Prototyp SAC zostanie przekształcony w ramach prac wdrożeniowych w pełnowartościowy produkt, który ma już potencjalnych klientów.

Na technologię SAC składają się cztery główne komponenty:

  1. Technologia automatycznego sterowania wybranymi elementami pracy oraz eksploatacji systemów statkowych, z poziomu zdalnego systemu ICT zainstalowanego u armatora na lądzie oraz systemów zaawansowanej automatyki i sensorów.
  2. Technologia semi-autonomicznego systemu nawigacji morskiej umożliwiającego wykonanie manewru antykolizyjnego w warunkach wód przybrzeżnych oraz optymalizację tychże manewrów.
  3. System automatycznej optymalizacji zużycia paliwa w sytuacjach postojowych poprzez zastosowanie zestawu akumulatorów i układu fotowoltaicznego.
  4. Technologia umożliwiająca przejęcie kontroli nad statkiem w sytuacjach awaryjnych i zagrożeń.

Dodatkowym efektem projektu będzie innowacyjny kadłub coastera zapewniający ponadstandardową oszczędność paliwa przy jednoczesnym zwiększeniu ładowności statku.

Równolegle z pracami badawczymi będą przeprowadzone prace przedwrożeniowe, których najważniejszym elementem będzie nadzór Klasyfikatora statków zarówno nad projektem jak i budową prototypu. Jest on konieczny, gdyż prototyp musi być dopuszczony do testów morskich a produkt końcowy otrzymać niezbędną certyfikację. W projekcie zaplanowano 8 etapów badawczych, które będą realizowane przez multidyscyplinarny, doświadczony zespół B+R i techniczny przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury badawczej i technologicznej.

Może Cię zainteresować:

Stocznia Szczecińska: przyszłość polskiego przemysłu

Stocznia Szczecińska: przyszłość polskiego przemysłu

Projekt "Opracowanie, budowa i weryfikacja w warunkach rzeczywistych prototypu semi-autonomicznego statku towarowego żeglugi morskiej" będzie w latach 2019 – 2020 realizowany przez Stocznię Szczecińską. Czytaj dalej

Należy zaznaczyć, że wdrożenie wyników projektu nie jest obarczone ryzykiem braku regulacji prawnych związanych z morskimi statkami autonomicznymi gdyż budowany prototyp będzie semi-autonomiczny, a planowany poziom autonomiczności to AL3. Realizacja projektu wzmocni potencjał Stoczni Szczecińskiej, Podstawowym efektem projektu jest kompleksowy projekt statku nowej generacji, który może być wykorzystany w produkcji seryjnej. Taki projekt jak SAC może być ważnym elementem rozwoju przyszłego centrum badawczo – rozwojowego stoczni, co wpisuje się w jej strategię rozwoju. Umożliwia też budowę jej wizerunku, jako nowoczesnego, konkurencjo producenta statków semi – autonomicznych.

Źródło: Stocznia Szczecińska. Fot.: Elżbieta Kubowska, Kurier Szczeciński.