W ostatni czwartek września obchodzony jest Światowy Dzień Morza. Polska włączyła się w akcję podświetlania na niebiesko budynków instytucji powiązanych z gospodarką morską.

Jak przekazał PAP w czwartek rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś, udział w wydarzeniu zadeklarowały m.in. Uniwersytet Morski w Gdyni, Port Gdynia, Urząd Morski w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie czy Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

“Tegoroczne obchody są szczególne ze względu na ogłoszenie roku 2021 przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) rokiem działań na rzecz marynarzy, którzy zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19 pełnią rolę kluczowych pracowników w procesie utrzymania globalnych łańcuchów dostaw” – informuje Huptyś.

“Polska posiada bogate tradycje związane z morzem. Z tego powodu zgłosiliśmy swoją kandydaturę do Rady IMO oraz włączamy się w obchody Światowego Dnia Morza. Budynki instytucji powiązanych z gospodarką morską zostały podświetlone na niebiesko. Chciałbym równocześnie podziękować wszystkim marynarzom i pracownikom sektora morskiego za ich codzienną służbę” – powiedział, cytowany w komunikacie przesłanym PAP, wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów: “Marynarze: w centrum przyszłości żeglugi” ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę tej grupy zawodowej obecnie i w przyszłości.

Postanowiono także zwrócić uwagę na takie aspekty żeglugi jak bezpieczeństwo i ochrona życia na statkach, dobrostan marynarzy oraz znaczenie zapewnienia odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowanych pracowników, gotowych sprostać wyzwaniom nowoczesności.

Polska zgłosiła swoją kandydaturę w wyborach do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej na kadencję 2022-2023.

“Jako państwo z bogatymi tradycjami morskimi, rozwijającą się gospodarką morską, nowoczesnym systemem edukacji morskiej i zaangażowaniem eksperckim w prace na forum IMO, Polska dąży do odgrywania coraz większej roli w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zapewniania bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki” – przekazało Ministerstwo Infrastruktury.

Polska ratyfikowała i wprowadziła w życie większość konwencji międzynarodowych i innych instrumentów opracowanych przez IMO.

Polscy eksperci są współautorami części zapisów Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Konwencja STCW), kursów modelowych IMO (m.in. ETO i ECDIS) oraz regularnie biorą udział w pracach komitetów, podkomitetów i grup roboczych.

“Jednym z polskich priorytetów na forum IMO jest dostosowanie prawodawstwa do współczesnych realiów dynamicznego rozwoju technologicznego transportu morskiego” – informuje MI.

Autor: Krzysztof Wójcik/PAP