W weekend 29-30 czerwca w Gdyni odbywać się będą uroczystości i festyn z okazji Święta Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jest finałem Święta Morza. Święto obchodzone jest od ponad 90 lat i nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku.

W sobotę, 29 czerwca, w godzinach 19:00 – 20:30 odbędzie się uroczysty capstrzyk z okazji święta Marynarki Wojennej, a główne obchody zaplanowano na niedzielę, 30 czerwca.  Tego dnia w Gdyni odbędą się uroczystości z asystą honorową MW, festyn marynarski oraz pokazy okrętów i sprzętu wojskowego. Marynarze podniosą na okrętach wielką galę banderową oraz wezmą udział w uroczystościach upamiętniających tradycje i historię polskich sił morskich.

Obchodom towarzyszyć będą „morskie” atrakcje dla społeczeństwa oraz uroczyste wręczenie sztandaru najmłodszej jednostce MW – Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.Sztandar Morskiej Jednostki Rakietowej im. Komandora Zbigniewa Przybyszewskiego został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, którego członkiem i głównym fundatorem były Wojskowe Zakłady Elektroniczne S. A. w Zielonce. Sztandar ufundowano również dzięki pomocy finansowej przyjaciół i partnerów społecznych Morskiej Jednostki Rakietowej: firmie Kongsberg Defence Sp. z o. o., władzom miasta Hel, Helskiemu Kompleksowi Muzealnemu i Stowarzyszeniu Przyjaciele Helu, władzom samorządowym gminy Gniewino, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz innym miłośnikom Morskiej Jednostki Rakietowej. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostaną wnuczka patrona MJR Janina Bogusławska – Narloch i kmdr dypl. rez. Stanisław Koryzma – orędownik idei powstania jednostki.

Z okazji święta przez weekend przy nabrzeżu Skweru Kościuszki w Gdyni zacumują i zostaną udostępnione do zwiedzania trzy okręty podwodny ORP Orzeł, transportowo – minowy ORP Kraków oraz ratowniczy ORP Zbyszko. Na pokłady jednostek będzie można wejść w sobotę (w godzinach 10:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00) oraz niedzielę (w godzinach 14:00 – 18:00).

Natomiast Okręt – Muzeum ORP Błyskawica będzie można zwiedzić bezpłatnie odwiedzić w sobotę i niedzielę w godzinach 14:00 – 18:00. Na pokład okrętu podwodnego mogą wchodzić dzieci, które ukończyły 10 lat. Podyktowane jest to warunkami bezpieczeństwa. Ponadto na okręcie obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia materiałów niebezpiecznych, bagaży, toreb, plecaków i dużych przedmiotów. Nie będzie można robić zdjęć ani rejestrować materiałów video.

 

ŚWIĘTA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

sobota, 29 czerwca

19:00 – 20:30 – uroczysty capstrzyk z okazji święta Marynarki Wojennej, w tym:

– uroczysty przemarsz pododdziałów (trasa przemarszu będzie wiodła ulicami: 3 Maja – 10 Lutego – Pułaskiego – Waszyngtona Skwer Kościuszki – Pomnik Polska Morska);

– złożenie znicza przy tablicy pamiątkowej poświęconej oficerom polskiej Marynarki Wojennej (ul. 10 Lutego);

– złożenie znicza pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego (ul. Pułaskiego);

– złożenie znicza pod tablicą 100-lecia Marynarki Wojennej (ul. Waszyngtona);

– uroczystości przy pomniku Polska Morska na Skwerze Kościuszki (wystąpienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów, defilada pododdziałów).

niedziela, 30 czerwca

08:00 – uroczyste podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej;

08:30 – złożenie wiązanek kwiatów w panteonie bohaterów Marynarki Wojennej (Cmentarz MW w Gdyni – Oksywiu);

09:30 – uroczysta msza św. w intencji Marynarki Wojennej w Kościele Garnizonowym w Gdyni – Oksywiu (ul. Śmidowicza);

12:00 – uroczysty apel z okazji święta Marynarki Wojennej połączony z wręczenieniem sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej (odczytanie aktu ufundowania sztandaru, wbicie gwoździ honorowych i pamiątkowych, poświęcenie sztandaru, odczytanie aktu nadania i wręczenie sztandaru, salut świąteczny z pokładu ORP Błyskawica, defilada pododdziałów);

14:00 – 18:00 – Festyn Marynarski (Molo południowe – okolice Akwarium Gdyńskiego) – możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego (rakietowego, saperskiego, minerskiego, hydrograficznego, przeciwlotniczego oraz ratowniczego), występy artystyczne, stanowiska promocyjne, grochówka.

 

Program Festynu Marynarskiego:

14:00 – 14:10 rozpoczęcie festynu;

14:15 – 15:15 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;

15:15 – 15:30 Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;

15:40 – 15:50 Quiz o morzu i Marynarce Wojennej;

15:50 – 16:20 Występ Zespołu Wokalnego Klubu MW;

16:20 – 16:30 Quiz o morzu i Marynarce Wojennej;

16:35 – 16:55 Występ zespołu tanecznego BE4ART z Klubu Marynarki Wojennej;

17:00 – 18:00 Występ kół wokalnych Klubu 3. Flotylli Okrętów;

18:00 – 18:10 Zakończenie festynu.

 

Tradycja obchodów Święta Morza sięga przełomu XVIII i XIX wieku i wywodzi się z obrzędów kaszubskich. Obrzędy te miały zawsze charakter ludowy. Podkreślały jednak związek ludności polskiej z morzem.

Pomysł obchodów Święta Morza zrodził się w 1932 roku w Gdyni. Jego autorem był Andrzej Wachowiak, członek gdyńskiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, który zaproponował, aby pod koniec czerwca każdego roku, uroczyście święcić kutry i łodzie rybackie. Inicjatywa Andrzeja Wachowiaka przerodziła się w obchodzone dorocznie uroczystości poświęcone morzu.

Przed wybuchem II wojny światowej Święto Morza lub inaczej Dni Morza, obchodzone były ośmiokrotnie, przede wszystkim w Gdyni.

W czasie wojny i okupacji tradycje obchodów kontynuowane były w tajemnicy, a na okrętach polskiej Marynarki Wojennej niekiedy dni te przypadały na okres wojennych zmagań na morzu.

Po wojnie uroczystości odbywały się także w innych miastach polskiego wybrzeża, m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Ustce, Władysławowie, Świnoujściu i Sopocie.

Święto MW po raz pierwszy obchodzono 10 lutego 1928 roku, jako nawiązanie do zaślubin Polski z morzem. W kolejnych latach obchodów marynarskiego święta nie przerwała nawet wojna. Z należytym szacunkiem tradycje podtrzymywano bowiem na polskich okrętach, które walczyły u boku aliantów.

Po wojnie Święto Marynarki Wojennej zostało ustanowione na ostatnią niedzielę czerwca jako finał obchodów Święta Morza.

Podpis  ER