Według nieoficjalnych informacji Portalu Stoczniowego już w poniedziałek członkiem zarządu PGZ SA zostanie obecny zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała.

Przez pięć lat pracy w ośrodku prezydenckim Gwizdała dał się poznać, jako zdecydowany zwolennik modernizacji Marynarki Wojennej. W BBN przewodniczył zespołowi opracowującemu Strategiczną Koncepcją Bezpieczeństwa Morskiego RP, wspierał pozyskanie dla polskiej floty australijskich fregat Adelaide, opowiadał się za zwiększeniem środków na Marynarkę, był stałym uczestnikiem konferencji, seminariów i innych dyskusji o tematyce morskiej. Warto przytoczyć jego słowa wypowiedziane w lutym tego roku na zakończeniu I Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego, iż „czas już najwyższy wdrożyć konkretne działania w proces przywrócenia należnej roli Polskiej Marynarki Wojennej”.

Czy obejmując funkcję w Polskiej Grupie Zbrojeniowej – w skład których wchodzi chociażby Stocznia Wojenna –  Gwizdała pozostanie rzecznikiem morskich spraw? Czy będzie wdrażał konkretne rozwiązania na rzecz odbudowy potencjału Sił Morskich RP? Jeżeli tak, Portal Stoczniowy z przyjemnością będzie wspierał w tym nowego członka zarządu PGZ.

Liczymy także, że samo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pozostanie miejscem aktywnego  wspierania Marynarki Wojennej.

Dariusz Gwizdała urodził się w 1971 r. w Krakowie. Od roku 1998 do 2005 r. pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. W latach 2005-2006 był doradcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2006 r. został dyrektorem Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a w 2007 r. dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2007 r. ponownie został dyrektorem Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i funkcję tę sprawował do roku 2009, kiedy objął obowiązki zastępcy dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Od roku 2011 do 2015 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. W sierpniu 2015 r. Dariusz Gwizdała został wyznaczony na stanowisko dyrektora Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Z dniem 1 listopada 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał Dariusza Gwizdałę na stanowisko Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Dariusz Gwizdała z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli.

Obszarem jego zainteresowań jest prawo administracyjne i finansowe, bezpieczeństwo militarne, literatura, historia oraz stosunki gospodarcze. Jest kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli, będącym obecnie na urlopie bezpłatnym. Prywatnie mąż i ojciec.

Podpis: Mariusz Dasiewicz