Wyzwania stojące przed społecznością międzynarodową i ich wpływ na region Morza Bałtyckiego były tematem wtorkowej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych państw Bałtyckich oraz wysokiego przedstawiciela UE – poinformował w komunikacie MSZ.

“Odnosząc się do zaangażowania Polski w regionalną współpracę bałtycką minister Zbigniew Rau podkreślił znaczenie współdziałania w takich obszarach jak m.in. klimat, w tym rozwój energii wiatrowej, poprawa stanu środowiska morskiego, rozwój kontaktów międzyludzkich w regionie czy współpraca na rzecz ochrony ludności i reagowania na katastrofy. Z satysfakcją odnotował wzrastające znaczenie współpracy z młodym pokoleniem” – czytamy w komunikacie polskiego resortu dyplomacji.

“Minister Rau zwrócił również uwagę na pogarszający się generalny kontekst sytuacji bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, podkreślając, że przestrzeganie praw człowieka, zasad praworządności, demokracji i prawa międzynarodowego jest niezbędne dla podniesienia bezpieczeństwa i dobrostanu Regionu Morza Bałtyckiego. W tym kontekście wskazał również na gotowość Polski do działań na rzecz przywrócenia kooperacyjnego modelu współpracy, w tym m.in. poprzez rozbudowę kontaktów międzyludzkich z Rosją. Zwrócił także uwagę na konieczność poszukiwania wspólnych rozwiązań dla problemu zatopionej na dnie Bałtyku broni chemicznej i amunicji” – dodał MSZ.

Rada Państw Morza Bałtyckiego to organizacja współpracy międzyrządowej w regionie Bałtyku, powołana w 1992 r.

Członkami Rady są państwa leżące nad Bałtykiem, a do jej zadań należy określanie celów politycznych, planów działania, prowadzenie tematycznych grup współpracy ekspertów, wspieranie realizacji lokalnych projektów wielostronnych oraz tworzenie forum wymiany dobrych praktyk.

Źródło: PAP