W kwietniu podchorążowie 1 i 2 roku nauki rozpoczęli praktyki żeglarskie oraz szkolenie leadership. Jest to ważny element programu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Akademii Marynarki Wojennej. Praktyki odbywają się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym AMW w Czernicy.

Każdy dzień szkolenia rozpoczyna się od porannego rozruchu fizycznego, później śniadania i przygotowania do apelu. O godz. 8:00 podchorążowie uczestniczą w podniesieniu flagi państwowej. Następnie przed słuchaczami stawiane są zadań dla poszczególnych drużyn realizujących dany rodzaj praktyki.

Podchorążowie pierwszego roku realizują praktykę żeglarską, która potrwa do początku czerwca. W ich trakcie  studenci wojskowi poznają tajniki sztuki żeglarskiej. W tym roku zajęcia przebiegają w zmiennych warunkach atmosferycznych. Wiatr jednak umożliwia codzienną żeglugę na jachtach. Ponadto czas podchorążych wypełniany jest na naukę podstawowych umiejętności marynarskich. Słuchaczy cechuje wysokie zaangażowanie w realizację postawionych zadań. Zwieńczeniem praktyki będzie państwowy egzamin na patent żeglarza jachtowego oraz regaty. Kierownikiem szkolenia żeglarskiego jest kmdr por. Mariusz Jankowski.

Równolegle do praktyki żeglarskiej odbywa się szkolenie poligonowe leadership. Spośród podchorążych wyznaczani są dowódcy drużyn, tak aby każdy z nich mógł uczyć się dowodzić, kierować ludźmi. Jest to bardzo ważna część szkolenia. Każda z drużyn ma dowolność w wykonaniu zadań, to właśnie od pomysłu dowódcy, a także zgrania drużyny i umiejętności pracy w grupie zależy powodzenie w wykonaniu przedsięwzięcia. Zadań jest wiele i bardzo różnorodnych. Do najciekawszych należy m.in. zbudowanie tratwy i przeprawienie się nią na drugi brzeg jeziora oraz powrót. W rolach dowódców sprawdza się każdy z podchorążych. Wszyscy muszą nauczyć się pracować w grupie i jednocześnie zapoznać z podstawami zasad kierowania ludźmi. Zajęcia odbywają się w terenie lesistym i na akwenach. Szkolenie stanowi jeden z ważniejszych etapów działalności organizacyjno-szkoleniowej Studium Ogólnowojskowego. Dowódcą zgrupowania jest kmdr por. Sławomir Dorotyn.

Ważnym elementem tych praktyk jest  wysiłek fizyczny i psychiczny, który towarzyszy wykonaniu zadań. Ma to na celu pokazanie i wyeksponowanie odpowiednich cech charakteru podchorążych, a także sprawdzenie się przez nich, jak się zachowują i czy potrafią racjonalnie oraz szybko myśleć w warunkach stresu i wzmożonego ryzyka. Jest to istotna wiedza w późniejszej służbie wojskowej. Służba na okrętach MW niesie za sobą wiele wyzwań i wymaga dużych umiejętności, w tym właśnie pracy w zespole, a także dowodzenia ludźmi, często podczas obciążenia fizycznego i psychicznego.

Źródło: AMW