Produkowane przez szwedzki koncern Saab system zarządzania walką 9LV CMS oraz zintegrowany system komunikacyjny TactiCall ICS zdały egzamin podczas ćwiczeń Information Warrior 18. Ćwiczenia przeprowadziła brytyjska marynarka wojenna Royal Navy we współpracy z firmami obronnymi – poinformował szwedzki koncern Saab.

Ćwiczenia Information Warrior 18 to ważne wydarzenie w kalendarzu brytyjskiej floty. Ich celem jest sprawdzenie dostępnych systemów informatycznych i komunikacyjnych w warunkach nowoczesnych działań wojennych, których istotnym elementem jest walka radioelektroniczna. Brytyjscy wojskowi chcieli sprawdzić, w którą stronę powinni rozwijać systemy, żeby zachować przewagę na współczesnym polu walki.

Komandor Ian Annett z brytyjskiej marynarki wojennej podkreśla, że ćwiczenia Information Warrior 18 były okazją do sprawdzenia w działaniu dostępnych technologii. W oparciu o wnioski z ćwiczeń Brytyjczycy pracują nad rozwojem Information Warfare Royal Navy. Jak podkreśla komandor Annet, brytyjska flota chce nie tylko rozwijać architekturę, którą dysponuje obecnie, ale też zacieśniać współpracę z przemysłem. Ten zaś oferuje coraz bardziej zaawansowane rozwiązania.

– Udział największych firm na rynku zbrojeniowym, takich jak Saab, który pokazał, że jego systemy CMS i Tactical ICS są w stanie działać w warunkach otwartej architektury należącej do rządu, jest obiecujący. Jestem przekonany, że będzie to dla nas wsparciem w rozwoju programu Information Adventage i pozwoli na zbudowanie odpowiednich, zaawansowanych zdolności bojowych przy zachowaniu efektywności kosztowej – podkreśla komandor Annet z Royal Navy.

Brytyjskie ministerstwo obrony planuje modernizację Royal Navy, która obejmie przede wszystkim architekturę systemów informatycznych i komunikacyjnych wykorzystywanych przez marynarkę. Okręty mają zostać wyposażone w systemy spełniające najwyższe standardy, których architektura będzie dawała możliwość rozbudowy o nowe komponenty.

Dlatego w ćwiczeniach Information Warrior udział wziął szwedzki koncern Saab. System zarządzania walką Saab 9LV CMS jest otwarty i modułowy. Specjaliści szwedzkiej grupy stworzyli go w oparciu o nowoczesne zasady architektury IT. Według obronnej firmy, system 9LV CMS istotnie zwiększa efektywność realizacji misji wojskowych. Ogromne ilości informacji przetwarzane przez system umożliwiają wojskowym podejmowanie odpowiednich działań w zależności od sytuacji na polu walki.

Czym jest Saab 9LV CMS? To system, który pełni funkcję centrum dowodzenia i równoczesnej kontroli w czasie rzeczywistym wielu okrętów nawodnych oraz podwodnych. Dzięki otwartej architekturze system można integrować z narzędziami już wykorzystywanymi przez partnerów. W przypadku Information Warrior 18 była nim brytyjska marynarka wojenna. Pełna dostępna konfiguracja 9LV CMS zawiera także system kontroli ognia FCS.

9LV to rodzina systemów, która łącznie tworzą pełny system dowodzenia (C4I) dla marynarki wojennej. Rozwiązanie Saaba może zostać wykorzystane w platformach morskich wszelkiego rodzaju: okrętach bojowych i patrolowych, fregatach i lotniskowcach, a także w okrętach podwodnych. C4I produkowany przez Saaba może być wykorzystywany podczas operacji prowadzonych na otwartym morzu i oceanie, a także na stosunkowo niewielkich akwenach wodnych. C4I to także narzędzie integrujące operacyjnie różne rodzaje sił zbrojnych, np. marynarę wojenną z lotnictwem.

Rodzina rozwiązań 9LV szwedzkiej firmy składa się z trzech elementów: systemu walki (Combat System – 9LV CS), systemu zarządzania walką (Combat Management System – 9LV CMS) oraz systemu kontroli ognia (Fire Control System – 9LV FCS).

9LV był jedynym wykorzystanym podczas ćwiczeń Information Warrior 18 systemem typu CMS, który spełniał kryteria Royal Navy w zakresie otwartości architektury i był w stanie obsługiwać sytuację symulowaną podczas ćwiczeń. Obecnie produkowany przez szwedzki koncern system 9LV CMS jest używany przez marynarki wojenne Australii, Kanady oraz Szwecji.

Saab podał, że podczas Information Warrior 18 sprawdził się też system TactiCall ICS. To narzędzie, które integruje wszystkie technologie komunikacyjne używane przez flotę. Może on być obsługiwany z jednego lub kilku stanowisk operatorskich, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji. Ćwiczenia brytyjskiej marynarki wojennej pokazały, że TactiCall ICS poradził sobie z integracją komunikacji opartej na wielu systemach oraz elementach sprzętu o zróżnicowanej konfiguracji. TactiCall ICS to jedyna platforma integracyjna wykorzystująca VoIP (over Internet Protocol), jaka jest używana przez NATO. TactiCall ICS szwedzkiego producenta wykorzystują siły zbrojne Norwegii i Australii. System ma też zastosowanie cywilne, np. w sektorze off-shore czy służbach ratunkowych.

Saab jest także aktywny na rynku polskim. W 2016 r. szwedzki koncern podpisał porozumienie z Polską Grupą Zbrojeniową. Dokument dotyczył potencjalnej współpracy przy produkcji okrętów podwodnych oraz nawodnych. W ramach programu pozyskania okrętów podwodnych nowego typu „Orka” Saab oferował Warszawie okręty A26 oraz związaną z ich produkcją szeroką współpracę przemysłową i transfer technologii. Ostatnio jednak polski resort obrony podjął decyzję o przesunięciu realizacji programu „Orka” na bliżej nieokreslony okres po 2022 roku.

Podpis: ŁP