W miniony czwartek i piątek odbyło się Forum Wizja Rozwoju, będące największym gospodarczym wydarzeniem w północnej Polsce. Organizatorzy skupili przedstawicieli licznych branż, w tym także tych związanych z gospodarką morską. 

Rozmowom o jej przyszłości dodatkowo sprzyjało miejsce, w którym odbyło się Forum – gmach Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W panelach branżowych głos zabrali także przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków. Pierwszego dnia w rozmowach na temat przyszłości ratownictwa morskiego RP udział wziął Dyrektor Pionu Okrętowego PRS, Grzegorz Pettke.

Dziękując za zaproszenie do dyskusji, uznaję że PRS postrzegany jest jako niezależna instytucja rzeczoznawcza, posiadająca doświadczenie i kompetencje, aby potwierdzić, że polski przemysł okrętowy jest gotowy do dalszej realizacji zamówień w ramach programu modernizacji technicznej floty Marynarki Wojennej, do budowy “Ratownika” oraz innych zaawansowanych jednostek dla polskich służb – powiedział Grzegorz Pettke. Podkreślił także, że potencjał posiadany przez polski przemysł okrętowy musi zostać odpowiednio spożytkowany w ukierunkowaniu na wzmocnienie rodzimych morskich służb ratowniczych. Uznając ważność tego zagadnienia PRS już w połowie pierwszej dekady XXI wieku opublikował Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych.

Drugiego dnia wydarzenia w panelu dot. perspektyw i ograniczeń w przemyśle stoczniowym udział wziął Członek Zarządu PRS, Dariusz Rudziński.

Koncentracja polskiego przemysłu okrętowego w niszach, w tym produkcji i remontach statków specjalistycznych, czy napędach nisko i zero-emisyjnych, sprzyja budowaniu jego silnej pozycji na rynku międzynarodowym. Dostrzegamy możliwość wykorzystania tego potencjału w związku z koniecznością osiągnięcia międzynarodowych celów sprzyjających ochronie klimatu. Myślimy tu zarówno o postanowieniach IMO oraz UE, w tym niedawno opublikowanego przez Komisję Europejską pakietu legislacji Fit for 55, którego celem jest przystosowanie gospodarek państw członkowskich do redukcji emisji GHG do 2030 r o 55% w stosunku do roku 1990. Proekologiczne projekty są bowiem szansą umożliwiającą także dalszy rozwój polskiego przemysłu stoczniowego – wskazał Dariusz Rudziński.

Dariusz Rudziński podjął także dyskusję o potencjalnym rozwoju polskiej gospodarki dzięki inwestycji w energetykę wiatrową na morzu w panelu dedykowanym tej tematyce. PRS jest zainteresowany partycypacją w realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych. W dyskusji skoncentrowano się na poszukiwaniach rozwiązań sprzyjających jak największemu udziałowi krajowego łańcucha dostaw. PRS raportował, iż nasz rodzimy przemysł może zyskać m.in. dzięki zaangażowaniu w budowę jednostek instalacyjnych i serwisowych do obsługi tej wielomiliardowej inwestycji. Godne wskazania jest, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, przed wieloma miesiącami opracowaliśmy Publikację 130/P Morskie Farmy Wiatrowe – przepisy obejmujące cały cykl życia MFW – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykację, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i zagospodarowania odpadów. Zwiększenie aktywności gospodarczej w związku z morska energetyką wiatrową przyczyni się do wzrostu miejsc pracy w regionie oraz pozwoli Polsce zrealizować strategię proekologiczną – słusznym jest więc maksymalizacja udziału krajowego łańcucha dostaw na rzecz MEW w Polsce.

Cieszymy się, że PRS był częścią Forum Wizja Rozwoju, który mógł przedstawić swoje spojrzenie i uczestniczyć w dyskusjach na ważne dla przyszłości polskiej gospodarki tematy. Zaproszenie polskiego klasyfikatora do udziału w debatach przyczyniło się do wzbogacenia prowadzonych rozmów oraz urozmaicenia wniosków.

Źródło: PRS