Na okręcie patrolowym “Ślązak” sprawdzano elementy związane z zaopatrywaniem okrętu na morzu RAS. Podczas prób rolę zaopatrzeniowca pełnił zbiornikowiec ORP „Bałtyk”.

RAS – Replenishment At Sea to system do odbioru ładunków stałych oraz ładunków płynnych z drugiego okrętu z burty w czasie ruchu jednostek w dzień, jak i w nocy. Umożliwia przeładunek ładunków do masy 1 tony.

W trakcie takiej operacji jednostki specjalne przekazują na okręt paliwo, smary, wodę słodką, amunicję, części zamienne itp., niezbędne do normalnego funkcjonowania okrętu.

Podczas prób rolę zaopatrzeniowca pełnił zbiornikowiec ORP „Bałtyk”. Próby odbyły się przy prędkości 8 węzłów. System ładunków płynnych sprawdzany był przy współpracy z okrętem Z1 z jednej burty, natomiast z burty przeciwnej sprawdzano system przekazywania ładunków stałych.

Systemy okrętu obsługiwała stoczniowa załoga szkieletowa i przedstawiciele MW RP przyszłej załogi tego okrętu. Testy przebiegły pomyślnie, wykazały prawidłowe współdziałanie i przygotowanie uczestników prób oraz sprawność sprzętu i urządzeń.

W pierwszej połowie maja z kolei na lądowisku śmigłowców okrętu patrolowego Ślązak odbyło się pierwsze lądowanie statku powietrznego SH2G z 43 Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego.

Próby zdawczo-odbiorcze ORP Ślązak rozpoczęły się 28 stycznia 2019 roku. To ostatni etap prac stoczniowych a zarazem pierwszy zmierzający do przekazania okrętu do służby.

Pierwszy raz okręt wyszedł w próby morskie 14 listopada 2018 r. Przez okres 2,5 m-ca PGZ Stocznia Wojenna sprawdzała prawidłowość działania wszystkich urządzeń i systemów oraz przeprowadzono ich regulację. Usunięto także kilka usterek, m.in. w układzie przekładni, systemu wentylacji i zasilania elektrycznego.

Przeprowadzone zostały również testy urządzeń łączności i nawigacji oraz systemów walki  i uzbrojenia. Wymagało to współpracy okrętu z innymi jednostkami Marynarki Wojennej oraz z siłami powietrznymi, podczas której sprawdzano m.in. działanie systemu rozpoznania „swój-obcy” (IFF)czy komunikacji szyfrowanej wg standardów NATO. Wykonano próbne strzelanie z armaty 76 mm oraz z karabinów 30 mm przy użyciu ćwiczebnej amunicji do celów nawodnych oraz namierzanie celów powietrznych.

Podpis   ER